Aktualności

20

01/2012

Moduł sprawozdań MZ/GUS 2011 już dostępny!

W wersji 3.1.2. aplikacji mMedica zaktualizowano istniejące sprawozdania dostępne w module “Dane do sprawozdań MZ/GUS”. Dodatkowo rozszerzono listę sprawozdań o 2 nowe sprawozdania, tj. MZ-19 i ZD-4. Ponadto, dla sprawozdań MZ-15 i MZ-19 przygotowano raporty wspomagające o nazwach MZ-15P i MZ-19P.

W wersji 3.1.2. aplikacji mMedica zaktualizowano istniejące sprawozdania dostępne w module “Dane do sprawozdań MZ/GUS”. Dodatkowo rozszerzono listę sprawozdań o 2 nowe sprawozdania, tj. MZ-19 i ZD-4. Ponadto, dla sprawozdań MZ-15 i MZ-19 przygotowano raporty wspomagające o nazwach MZ-15P i MZ-19P. Raporty te prezentują zaewidencjonowane w systemie dane (z danego zakresu), które nie zostały ujęte w sprawozdaniu z powodu ich niejednoznaczności lub nieprecyzyjności. Dla uwiarygodnienia danych statystycznych należy wykonać te raporty i na ich podstawie skorygować dane w sprawozdaniach.

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem w sprawie planowanych terminów wydań aktualizacji modułu „Dane do sprawozdań MS/GUS”, w bieżącym wydaniu aplikacji dostępne są aktualne za rok 2011 sprawozdania: MZ-11, MZ -13, MZ-15, MZ-19, MZ-29A, ZD-3 i ZD-4.

MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 28.02).
MZ-13 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 28.02).
MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (termin złożenia 31.01).
MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego (termin złożenia 31.01) – nowe sprawozdanie w module.
MZ-29A – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego (termin złożenia 31.01).
ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01).
ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 22.01) – nowe sprawozdanie w module.

W kolejnym wydaniu naszej aplikacji, którego publikacja planowana jest na 16.02.2012 r., zostaną udostępnione zaktualizowane raporty:

MZ-12 – sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej (termin złożenia 15.04).
MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 28.02).

Szczegółowe informacje o raportach dostępnych w module “Dane do sprawozdań MZ/GUS” można znaleźć w instrukcji użytkownika.

Zamów licencję

Najbardziej popularne

29

05/2024

Archiwum dokumentów jednocześnie lokalnie i w chmurze – zintegrowane rozwiązanie dostępne od 10.06.2024!

mMedica z możliwością jednoczesnego korzystania z dwóch kluczowych modułów – eArchiwum oraz Modułu Integracji eRepozytorium w Chmurze! Przedstawiamy najnowszą propozycję, która umożliwi efektywniejsze zarządzanie danymi w Twojej jednostce. Nowe zintegrowane rozwiązanie pozwala...

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

Wyszukiwarka mMedica