Aktualności

15

01/2009

Nowa wersja mMedica i dodatkowe moduły rozszerzające:

W najbliższym czasie planujemy udostępnienie nowej wersji aplikacji pod nazwą mMedica Plus oraz nowych modułów rozszerzających funkcjonalność dostępnych wersji aplikacji:

 • wersja programu mMedica Plus (planowane udostępnienie płatne od 01.03.2009 r.)
 • moduł dodatkowy Raporty pomocnicze (planowane udostępnienie od 20.01.2009r.)
 • moduł dodatkowy Stomatologia (planowane udostępnienie 08/2009 r.)

W najbliższym czasie planujemy udostępnienie nowej wersji aplikacji pod nazwą mMedica Plus oraz nowych modułów rozszerzających funkcjonalność dostępnych wersji aplikacji:

 1. wersja programu mMedica Plus (planowane udostępnienie płatne od 01.03.2009 r.)
 2. moduł dodatkowy Raporty pomocnicze (planowane udostępnienie od 20.01.2009 r.)
 3. moduł dodatkowy Stomatologia (planowane udostępnienie 08/2009 r.)

W następnym etapie rozwoju aplikacji planujemy rozszerzenie systemu mMedica o moduł do obsługi pacjentów komercyjnych (tj. świadczących płatne usługi nie refinansowane przez NFZ). Moduł zostanie udostępniony w 2010 r.

Przypominamy również, że od kilku miesięcy dostępne jest rozszerzenie systemu mMedica w postaci modułu Programy lekowe/chemioterapia.

Od pewnego czasu trwają prace rozwojowe aplikacji mające na celu wydanie nowej wersji mMedica Plus. W udostępnianych w ostatnim okresie wersjach PS i Standard systematycznie pojawiają się udostępniane tymczasowo nieodpłatnie nowe funkcjonalności oznakowane kodem [mM Plus]. W kolejnych tygodniach – tj. do momentu rozpoczęcia sprzedaży nowej wersji aplikacji – pojawią się dalsze tego typu udogodnienia. Wersja programu mMedica Plus zawierać będzie wszystkie funkcjonalności wersji Standard, a ponadto m.in.:

 1. Zbiorcze wprowadzanie rozliczeń dla zaznaczonych/wybranych wizyt z poziomu przeglądu wizyt.
 2. Zbiorcze wprowadzanie rozliczeń za pomocą kalendarza.
 3. Zbiorcze wprowadzanie wizyt dla wybranej grupy pacjentów, na wolnych kuponach (np.: medycyna szkolna, profilaktyka fluorkowa, bilanse zdrowia) z poziomu kartoteki pacjentów lub przeglądu deklaracji.
 4. Zbiorcze wprowadzanie wizyt za pomocą kalendarza na wolnych kuponach (np.: dla rehabilitacji) z możliwością przypisania autoryzowanego kuponu dla pierwszej wizyty.
 5. Dodatkowe walidacje wizyt możliwe do zdefiniowania przez użytkownika.
 6. Wprowadzanie wizyt na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika schematów.
 7. Możliwość dodawania szczepień ze słownika leków, planowania i drukowania planów szczepień.

W kolejnych miesiącach nastąpi dalsza rozbudowa wersji mMedica Plus, w wyniku czego znajdą się w niej następujące rozszerzenia:

 1. Możliwość ustawienia uprawnień dostępu do danych np.: tylko do zrealizowanych przez siebie wizyt (planowane udostępnienie: II połowa 2009).
 2. Możliwość definiowania komunikatów powiadamiających (planowane udostępnienie: 2010).
 3. Możliwość definiowania skrótów klawiszowych (planowane udostępnienie: 2010).
 4. Możliwość wysyłania komunikatów do wszystkich zalogowanych użytkowników (planowane udostępnienie od: 2010).

W module Raportowanie przygotowaliśmy dla Państwa raporty/zestawienia, bardzo przydatne w codziennej pracy z systemem mMedica. Wśród nich znajdą Państwo:

 1. Sumaryczne zestawienie wykonanych świadczeń za dowolny okres czasu, z podziałem na: komórki realizujące, realizujących, grupy wiekowe, płeć.
 2. Sumaryczne zestawienie ilości wykonanych punktów dla danego produktu, w dowolnym okresie czasu, z podziałem na realizującego i łącznie dla całej jednostki.
 3. Sumaryczne zestawienie rozpoznań, produktów kontraktowych, jednostkowych, z podziałem na osoby realizujące.
 4. Sumaryczne zestawienie rozpoznań, produktów kontraktowych, jednostkowych, z podziałem na komórkę realizującą, przychodnie/oddział.
 5. Wykaz pacjentów przyjętych w określonym czasie, z podziałem na komórkę organizacyjną, płeć, wiek, porady kompleksowe, porady specjalistyczne.
 6. Wykaz pacjentów przyjętych w określonym czasie, w danej poradni z obszaru macierzystego OWNFZ i z innych OWNFZ.
 7. Sumaryczne zestawienie pacjentów przyjętych w danym okresie z podziałem na realizującego, zliczane na podstawie ilości wizyt, a nie pozycji rozliczeniowych.
 8. Sumaryczne zestawienie wykonanych procedur w zadanym okresie czasu.
 9. Sumaryczne zestawienie chorób przewlekłych, grup dyspanseryjnych, skierowań, szczepień, w zadanym okresie czasu.
 10. Sumaryczne zestawienie wykonanych porad w POZ, w tym dla poszczególnych lekarzy, położnej środowiskowej oraz pielęgniarki środowiskowej w ramach rozliczeń zadaniowych i z rozbiciem na:
  • okresy miesięczne i dzienne z sumowaniem,
  • wskazane kody świadczeń
 11. Wykaz pacjentów w czasie, z podziałem na rozpoznanie – pacjent liczony jest tylko 1 raz, bez względu na ilość wizyt.
 12. Sumaryczne zestawienie pacjentów (nie świadczeń) przyjętych w danym okresie, z podziałem na grupy wiekowe do 18 roku życia i powyżej 18 roku życia.
 13. Lista pacjentów do szczepienia (np.: miesięczna).
 14. Wykaz pacjentów z kwotą za świadczenie.
 15. Inne zestawienia.

W module Stomatologia znajdą się między innymi:

 1. Diagram zębowy dla zębów mlecznych, stałych i dodatkowych.
 2. Możliwość definiowania wyświetlania diagramów.
 3. Historia wykonanych prac/diagramów.
 4. Automatyczna ewidencja świadczeń poprzez diagram.

Najbardziej popularne

11

04/2024

Wystawianie eRecept w aplikacji mMedica.

W związku z licznymi pytaniami Świadczeniodawców informujemy, że walidacja systemu centralnego dotycząca recept 365 dni, jest oparta na przesłaniu informacji zawartej w elemencie „Okres stosowania”. Z uwagi na powyższe w wersji 10.3.0.20376 aplikacji...

10

04/2024

Odkryj, jak łatwe może być zarządzanie – uniwersalne narzędzie w mMedica, które wykona pracę za Ciebie.

Czym jest i jak może Ci pomóc Moduł Wsparcia Zarządzania? Więcej informacji: Moduł Wsparcia Zarządzania Zadaj pytanie: biuro@klimedsoft.pl Zamów: Centrum Zarządzania Licencjami mMedica.

28

03/2024

Wydane funkcje w wersji 10.2.0 z 27.02.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.2.0   Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Dostosowanie generowania e-Recepty: W sekcji „Dawkowanie” podczas wystawiania recepty dodano możliwość wyboru dawkowania...

Wyszukiwarka mMedica