Aktualności

27

05/2021

Nowe przepisy od 1 lipca. Jak się przygotować do nadchodzących zmian?

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz indeksowania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzących zmian.

 

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz indeksowania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzących zmian.

Jakie nowe obowiązki wynikają z tych przepisów?

  1. Obowiązek raportowania do Platformy P1 informacji o zdarzeniach medycznych *)
  2. Obowiązek indeksowania i udostępniania EDM. *)

Jakie dokumenty składają się na EDM?

  1. Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. **)
  2. Karta informacyjna z leczenia szpitalnego. **)
  3. Informacja o przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala. **)
  4. Wynik badań laboratoryjnych wraz z opisem. ***)
  5. Opis badań diagnostycznych. ***)

(Stan na dzień 12 maja 2021)

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne.

Ponadto każdy, kto jest zobowiązany do wystawiania wyżej wymienionych dokumentów EDM, ma obowiązek je indeksować i udostępniać.

Indeksowanie dokumentu polega na przesłaniu do Platformy P1 informacji o tym dokumencie, zawierającej między innymi wskazanie miejsca, gdzie jest składowany. Składowanie musi być zrealizowane w sposób, który umożliwi udostępnianie dokumentów (pobranie/odczyt przez uprawnione osoby/podmioty), z zachowaniem wszystkich wymaganych zabezpieczeń oraz mechanizmów weryfikacji uprawnień dostępu do dokumentu.

W programie mMedica większość operacji związanych z komunikacją z P1 jest wykonywana automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań ze strony użytkownika.

Jak się przygotować do spełnienia nowych obowiązków?

Raportowanie zdarzeń medycznych.

Funkcje umożliwiające raportowanie zdarzeń medycznych udostępniliśmy w aplikacji mMedica i korzystanie z nich nie wymaga zakupu dodatkowych modułów. Konfigurację najlepiej zlecić Autoryzowanemu Partnerowi mMedica, skorzystać z Instrukcji obsługi mMedica albo z pomocy kontekstowej dostępnej w aplikacji.  Jeżeli program został już wcześniej skonfigurowany do wysyłania e-Recept i/lub e-Skierowań, to nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja dla potrzeb raportowania zdarzeń medycznych. W przeciwnym razie należy skonfigurować mMedica zgodnie z opisem w rozdziale “Konfiguracja e-Recepty”.

Indeksowanie i udostępnianie EDM.

Wymagane jest posiadanie repozytorium (składnicy dokumentów) w celu indeksowania i udostępniania EDM.

Jakie repozytorium wybrać?

Najprostszym rozwiązaniem jest wybór eRepozytorium mMedica w Chmurze. Dzięki zastosowaniu technologii chmurowej nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania. Wystarczy aktywacja w mMedica Modułu Integracji z eRepozytorium mMedica w Chmurze oraz konfiguracja certyfikatów i konta chmurowego zgodnie z instrukcją. eRepozytorium w Chmurze docelowo będzie głównym narzędziem do przechowywania i udostępniania dokumentów dla mMedica. To właśnie na tym systemie będziemy koncentrowali prace rozwojowe związane z wprowadzaniem nowych funkcji i ulepszeń. eRepozytorium w Chmurze pracuje w trybie 24/7/365, co – w odróżnieniu od systemów które nie pracują w trybie ciągłym – pozwala uniknąć dodatkowych działań ze strony użytkownika, w przypadku konieczności pilnego udostępnienia dokumentów.

Usługa zapewnia:

 FilaryChmura

 

Alternatywne rozwiązanie stanowi moduł eArchiwum, który może być zainstalowany lokalnie lub hostowany we własnym zakresie. Ze względu na złożony proces instalacji eArchiwum, zalecamy zlecenie tego zadania Autoryzowanemu Partnerowi mMedica. lub skorzystanie z opcji hostingu eArchiwum oferowanej przez wybranych Partnerów mMedica. 

Funkcje i cechy produktów

eRepozytorium

mMedica

w Chmurze

  eArchiwum  

Uproszczona instalacja

Tak

Nie

Obsługa dokumentów EDM

Tak

Tak

Integracja z P1

Tak

Tak

Możliwość przeniesienia innych dokumentów z bazy mMedica (skany, zdjęcia, …)

Tak

Tak

Obsługa aplikacji mobilnej Informacje Medyczne

Tak ****)

Tak

****) Dostępne od września 2021
Obsługa dokumentów EDM – umożliwia umieszczanie w repozytorium wymaganych dokumentów oraz ich udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Integracja z P1 – obsługa indeksowania oraz pobierania dokumentów przez uprawnione osoby/podmioty.
Uproszczona instalacja – do uruchomienia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza.
Możliwość przeniesienia innych dokumentów z bazy mMedica (skany, zdjęcia, …) – opcja przenoszenia załączników z bazy danych mMedica do eArchiwum, w celu zmniejszenia rozmiaru bazy mMedica i przyspieszenia pracy aplikacji.
Obsługa aplikacji mobilnej Informacje Medyczne – przekazywanie dokumentów za pomocą aplikacji mobilnej pacjenta.

Od kiedy można rozpocząć wdrożenie?

Zalecamy jak najszybsze ustalenie terminu wdrożenia z Autoryzowanym Partnerem mMedica obsługującym Państwa instalację.

eRepozytorium mMedica w Chmurze będzie dostępne w drugiej połowie czerwca 2021.

Moduł eArchiwum z obsługą integracji z P1 jest już dostępny i można zamawiać ten moduł przez Centrum Zarządzania Licencjami mMedica.

Dodatkowe korzyści.

Usługodawcy uruchamiając repozytoria danych medycznych mogą w nich składować także dokumenty innych typów, czyli takie, które są elementem dokumentacji pacjenta, ale jeszcze nie są wskazywane jako te, które muszą być udos

Najbardziej popularne

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

02

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.3.0 z 3.04.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.3.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski. Dodanie dodatkowego pola przy przepisywaniu leków na receptę – wprowadziliśmy możliwość wskazania dwóch jednostek miary...

Wyszukiwarka mMedica