Aktualności

24

09/2009

Nowość dla Stomatologów – diagram zębowy w mMedica

Moduł mMedica Stomatologia to znacznie więcej niż sam diagram zębowy. To zaawansowane, a jednocześnie proste w użyciu narzędzie wspomagające pracę w gabinecie stomatologicznym. Pomaga gromadzić informacje o przebiegu leczenia pacjenta i automatycznie uzupełnia dane do rozliczeń.

Do końca roku 2009 roku moduł Stomatologia będzie dostępny dla wszystkich wersji mMedica w specjalnych cenach:

  • 150 zł netto za pierwsze stanowisko
  • 100 zł netto za kolejne stanowiska

Diagram zębowy w mMedica

Moduł mMedica Stomatologia to znacznie więcej niż sam diagram zębowy. To zaawansowane a jednocześnie proste w użyciu, narzędzie wspomagające pracę w gabinecie stomatologicznym.

Stomatolodzy nie muszą już wpisywać danych do rozliczeń z NFZ ?

Jest to możliwe przy użyciu modułu mMedica Stomatologia. To proste narzędzie pozwala uniknąć żmudnego uzupełniania świadczeń. Wystarczy oznaczyć wykonany zabieg na diagramie, a dane rozliczeniowe zostaną automatycznie uzupełnione.

Przykładowe korzyści:

  • zmniejszenie ilości pomyłek w rozliczeniach – np. błędne sprawozdanie usługi wykonanej na wcześniej usuniętym zębie
  • pełna automatyzacja rozliczeń – automatyczne uzupełnianie wszystkich danych łącznie z wyliczaniem krotności
  • kontrola realizacji świadczeń – weryfikacja częstotliwości wykonania limitowanych świadczeń. Np. umieszczony na diagramie symbol oznaczający wykonanie badania, po określonym czasie zostaje automatycznie wyłączony. Jest to informacja, że można wykonać i skutecznie rozliczyć kolejne takie badanie

Historia leczenia Pacjenta na diagramie

Moduł Stomatologia umożliwia wprowadzanie i przechowywanie informacji o leczeniu Pacjenta w najbardziej naturalnej formie – diagramu zębowego. Na diagramie można ewidencjonować zarówno świadczenia rozliczane przez NFZ, jak również usługi nierefundowane. Można również oznaczyć bieżący stan uzębienia pacjenta.

Przykładowe korzyści:

  • dostęp do szczegółowej informacji o wcześnie wykonanych zabiegach – np. informacja o rodzaju wypełnienia ułatwia właściwy dobór wiertła
  • pomoc przy diagnozowaniu – przegląd historii leczenia według umiejscowienia (np. dla konkretnego zęba) lub według wizyt

Gotowy do użycia

Moduł Stomatologia jest wstępnie skonfigurowany. Zdefiniowane i powiązane z rozliczeniami zostały świadczenia z zakresu: profilaktyki, protetyki, lecenia zachowawczego, endodoncji. Zakres świadczeń został zdefiniowany zgodnie z załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Konstrukcja modułu stomatologia pozwala na daleko idące dostosowanie do specyfiki pracy i zakresu wykonywanych usług przez konkretnego Stomatologa.

W prosty sposób można zdefiniować dodatkowe świadczenia (np. chirurgie czy ortodoncje) lub dodatkowe usługi nierefundowane przez NFZ (np. piaskowanie). Definiując dodatkowe symbole można również określić materiały jakich używamy, czy poziom szczegółowości wprowadzanych danych.

Sposób pracy

Moduł Stomatologia w naturalny sposób łączy gromadzenie danych o leczeniu Pacjenta z uzupełnianiem danych rozliczeniowych. Został on tak zaprojektowany, aby pozostawić Państwu jak największą swobodę w wyborze sposobu jego wykorzystania.

Diagram może być elementem wizyty realizowanej przy wykorzystaniu funkcji gabinetu w połączeniu z planowaniem wizyt. Stanowi wtedy rozszerzenie opcji gabinetu i pozwala w pełni wykorzystać możliwości gromadzenia i przeglądania danych o leczeniu.

Może również zostać wykorzystany głównie do wprowadzania danych rozliczeniowych z poziomu funkcji uzupełniania świadczeń, co pozwala znacznie uprościć i przyspieszyć przygotowanie sprawozdań dla NFZ.

Opis Modułu Stomatologicznego

Najbardziej popularne

30

11/2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – komunikat!

Szanowni Państwo, od 01.07.2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku VAT. Oznacza to, że faktury wystawiane dla NFZ oraz innych kontrahentów...

27

11/2023

Uwaga! Przypominamy o braku wsparcia dla Windows 7 i starszych wersji.

Szanowni Państwo Zgodnie z wcześniej publikowanymi informacjami o wymaganiach systemowych, mMedica nie funkcjonuje poprawnie ze starszymi, niewspieranymi przez producenta wersjami systemów operacyjnych (w tym Windows Server 2012, Windows 7 i starszych). Najnowsza...

07

11/2023

Aktualizacja PostgreSQL z wersji 13.1 do wersji 13.5 dla systemów Linux.

Przeprowadzenie aktualizacji PostgreSQL 13.1 do PostgreSQL 13.5 w systemie operacyjnym Linux sprowadza się do podmiany przygotowanych przez zespół Asseco plików. Przed przystąpieniem do nadpisania plików PostgreSQL zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych...

Wyszukiwarka mMedica