Aktualności

21

04/2023

Ostatnio wydane funkcje w systemie mMedica 9.1.0 z 28.03.2023

System mMedica został zaktualizowany do wersji 9.1.0. Poniżej prezentujemy opis zmian, jakie wprowadziliśmy w poszczególnych modułach. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami.

Aktualizacja dotyczy modułów oznaczonych kolorem niebieskim

Ostatnio wydane funkcje w systemie mMedica 9.1.0 z 28.03.2023

eArchiwum
Dodano możliwość zabezpieczenia kanału komunikacyjnego mMedica-eArchiwum poprzez certyfikat TLS, co poprawi bezpieczeństwo oraz podniesienie poziom ochrony dla obszaru RODO lub ISO.

eSkierowanie
Zmodyfikowano formatkę skierowania do sanatorium, usunięto nazwy badania w nagłówku e-Skierowania na badanie diagnostyczne powiązanej z numerem procedury ICD-9.Pozwala to na uniknięcie błędów w odczytywaniu nazw procedur i ułatwia identyfikację właściwego badania przez personel medyczny.

Ewidencja
Dodano dodatkowy filtr w Przeglądzie wizyt, umożliwiający filtrowanie ich według dodatkowego pola “Rodzaj”, co ułatwia identyfikację i organizację pracy.

eWyniki
Umożliwiono wystawianie skierowań na badania wykonywane wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Zmiany obejmują m.in. dodanie nowego pola “liczba pobrań” w słowniku badań laboratoryjnych oraz dodanie kolumny “Ilość próbek” w sekcji “Badania” w punkcie pobrań.

Gabinet
Wdrożono obsługę wysyłki wniosków FZLA (wniosek o możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA).

Hospitalizacja
Dodano ewidencję saturacji w obserwacjach dla hospitalizacji.

Komercja
Wprowadzono zmiany w systemie umożliwiające intuicyjny zwrot kosztów opłaconych usług z poziomu widoku wizyty. Zmieniono również status rezerwacji w terminarzu na “do zwrotu”, aby personel miał lepszy wgląd w sytuację pacjenta.

Recepty
Przyspieszono prezentację informacji o historii recept.

Pielęgniarstwo
Udostępniono funkcjonalność do ewidencji badań diagnostycznych przeprowadzanych w Gabinecie Pielęgniarki, co umożliwia elektroniczne bezpośrednie wprowadzanie wyników badań.

Rehabilitacja ambulatoryjna
Zmieniono sposób wysyłki rozpoznań ICF do zdarzeń medycznych poprzez dodanie funkcjonalności wysyłki rozpoznań realizowanych w ramach cyklu rehabilitacji. Opcja przesyłania danych wprowadzanych dla wizyt spoza cyklu została zachowana bez zmian.

Rozliczenia
Została rozbudowana funkcjonalność rozliczeń, umożliwiająca zbiorczą obsługę pozycji z różnymi sposobami rozliczenia, automatyczne przeliczanie oraz ręczne dodawanie metody rozliczania dla wszystkich pozycji.

Opieka dzienna
W oknie Planu terapii zajęciowej dla pacjenta w przyjęciu do opieki dziennej psychiatrycznej dodano funkcjonalność wielokrotnego wyboru celu w terapii zajęciowej.

Stomatologia
Dodano możliwość edycji rozpoznania głównego.

Terminarz
Wprowadzono możliwość zastąpienia istniejących blokad w Terminarzu nowo dodaną, co znacznie ułatwia proces modyfikacji harmonogramu. Wcześniej, przy próbie dodania blokady w okresie, w którym już istniała inna, pojawiał się komunikat o konflikcie i konieczności usunięcia danej pozycji.

Liczba zmian w ostatniej aktualizacji systemu mMedica 9.1.0: >81

Zobacz pełną listę zmian

Najbardziej popularne

29

05/2024

Archiwum dokumentów jednocześnie lokalnie i w chmurze – zintegrowane rozwiązanie dostępne od 10.06.2024!

mMedica z możliwością jednoczesnego korzystania z dwóch kluczowych modułów – eArchiwum oraz Modułu Integracji eRepozytorium w Chmurze! Przedstawiamy najnowszą propozycję, która umożliwi efektywniejsze zarządzanie danymi w Twojej jednostce. Nowe zintegrowane rozwiązanie pozwala...

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

Wyszukiwarka mMedica