Aktualności

22

05/2023

Ostatnio wydane funkcje w systemie mMedica 9.4.0 z 25.04.2023

System mMedica został zaktualizowany do wersji 9.4.0. Poniżej prezentujemy opis zmian, jakie wprowadziliśmy w poszczególnych modułach. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami.

Aktualizacja dotyczy modułów oznaczonych kolorem niebieskim

Wybrane zmiany w skrócie:

eSkierowanie

Dodano możliwość filtrowania pobranych z P1 eSkierowań wg ich aktualnych statusów w formatce przeglądu skierowań na wizytę w aplikacji mMedica. W rejestrze rezerwacji, po wybraniu filtra „Tylko eSkierowania”, po lewej stronie pojawił się nowy umożliwiający wybór eSkierowań według trzech dostępnych statusów: „Wystawione”, „U realizatora” i „Zrealizowane”. Dzięki temu użytkownicy mMedica mogą łatwiej przeglądać i zarządzać eSkierowaniami w zależności od ich statusu.

Ewidencja

Rozszerzono słowniki stanu cywilnego oraz wykształcenia. Wprowadzono nowe pole „Symbol placówki nadany przez IPiN” w danych identyfikacyjnych zakładu oraz pole „Stan cywilny” z rozszerzonym słownikiem, który zawiera informację o związku nieformalnym. Do słownika „Wykształcenie” dodano dwie pozycje: „Bez wykształcenia” i „Gimnazjum (również zawodowe)” z wartościami wyświetlanymi w wywiadzie pielęgniarskim w OPD.

Gabinet (+EDM)
W ramach modyfikacji poprawiono kod formatki i klasy wykonującej weryfikację, tak aby wyszukiwanie danych odbywało się tylko w jednym miejscu, czyli w klasie. Dzięki temu unika się  duplikacji kodu i zwiększono czytelność oraz łatwość utrzymania kodu.

Na wydruku zaleceń dodano informację o tym, że recepta jest ważna przez 365 dni. Znajduje się ona w pozycji z danymi leku, dawkowaniem oraz odpłatnością. Na zaleceniu dodano również: „Data realizacji do: [data z recepty]”. Jeśli na recepcie jest określona data realizacji „od”, informacja ta zostanie umieszczona po niej.

Hospitalizacje (+EDM)

Dodano nowe pole „Pozycja” z listą wartości „lewa, prawa, płasko” w oknie „Obserwacje > Pielęgnacja odleżyn” w Hospitalizacji. Dane zostały uwzględnione w historii hospitalizacji i EDM oraz w gridzie wszystkich pielęgnacji. Dzięki temu umożliwiono określenie pozycji pacjenta w czasie pielęgnacji odleżyn. Dodano nowe funkcjonalności do modułu „Hospitalizacja”, w tym formatkę umożliwiającą prowadzenie Karty założenia i obserwacji pacjenta z wkłuciem obwodowym i cewnikiem Foleya oraz możliwość wydruku danych z formatki „Raporty pielęgniarskie” oraz „Leczenie żywieniowe”. Dodano również puste słowniki oraz możliwość uzupełniania własnych miejsc i przyczyn.

Komercja
W operacjach kasy jest możliwość wprowadzenia salda początkowego, które jest uwzględniane w raportach kasowych. Okno stanu kasy zostało rozbudowane o pole saldo początkowe i uwzględnia je w sumowaniu jej stanu.

Opieka dzienna
Dodano zakładkę „Przebieg leczenia”. Nowe okno, nazwane „Przebieg leczenia/interwencje” zostało dodane pomiędzy „Wykonanie zabiegów” a „Terapia zajęciowa” w rehabilitacji oraz przed „Psychoterapią” w psychiatrii. Okno zawiera pola, takie jak „Dodatkowe informacje z przebiegu leczenia”, „Data bieżąca wpisu”, „Realizujący”, „Procedury”, a także szablony tekstów standardowych. Dane zapisywane są do historii opieki. Zostały również wprowadzone zmiany w systemie opieki dziennej dotyczące wydruku zlecenia leków dla pacjenta. Dzięki tym modyfikacjom będzie on bardziej kompletny i pozwoli na łatwiejsze i precyzyjniejsze udokumentowanie podawania leków pacjentom.

Pielęgniarstwo
Została wprowadzona modyfikacja w systemie, która rozszerza zakres wydruku karty patronażowej noworodka o sekcję z badaniami lekarskimi, zaleceniami oraz poradami żywieniowymi. Dodatkowe informacje znajdują się pod tabelą, a sekcje zostały uwzględnione tylko dla wizyt lekarza.

Recepta
Podczas autoryzacji wizyty w Gabinecie, jeśli na recepcie znajdują się leki, które nie zostały jeszcze wysłane ani wydrukowane, pojawia się komunikat: „Recepta nie została wysłana do systemu P1, czy kontynuować? Tak/Nie”. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której pacjent opuści gabinet bez ważnej recepty na leki.

Rozliczenia
Dodano funkcjonalność, która umożliwia automatyczne uzupełnienie danych rozliczeniowych na podstawie różnych parametrów, takich jak: zakres świadczeń, kod ZBPOZ, umowa, wyróżnik, typ wizyty, komórka, rodzaj personelu, rodzaj gabinetu, ICD9, ICD10, płeć, badanie, wiek i miejsce realizacji.

 

Liczba zmian w ostatniej aktualizacji systemu mMedica 9.4.0: >66

Zobacz pełną listę zmian

Najbardziej popularne

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

02

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.3.0 z 3.04.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.3.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski. Dodanie dodatkowego pola przy przepisywaniu leków na receptę – wprowadziliśmy możliwość wskazania dwóch jednostek miary...

Wyszukiwarka mMedica