Aktualności

03

07/2023

Ostatnio wydane funkcje w systemie mMedica 9.6.0 z 27.06.2023

System mMedica został zaktualizowany do wersji 9.6.0. Poniżej prezentujemy opis zmian, jakie wprowadziliśmy w poszczególnych modułach. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami.

Aktualizacja dotyczy modułów oznaczonych kolorem niebieskim

Zmiany 9.6

Wybrane zmiany w skrócie:

Deklaracje

Dodano funkcjonalność definiowania limitów osób objętych opieką przez personel POZ w aplikacji mMedica. Teraz użytkownicy w wersji ST+ mają możliwość określania limitów dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. Dodatkowo, wprowadzono informacje o limitach osób objętych opieką na formatce “Limity osób objętych opieką”, gdzie można śledzić status limitu dla każdego członka personelu.

eRejestracja

Poprawiono walidację deklaracji POZ w portalu eRejestracja. Teraz sprawdza się jedynie czy pacjent ma aktywną deklarację, bez uwzględniania komórki organizacyjnej. To zapobiega błędnym komunikatom o braku aktywnej deklaracji przy rezerwacji wizyt w innej komórce.

eSkierowanie

Zaimplementowano możliwość wysyłki e-Skierowań na badania prenatalne. Wprowadzono zmiany na formatce skierowania, dodając pole “Badanie diagnostyczne”. Dodano walidację na wskazanie i tydzień ciąży. Przygotowano wydruk informacyjny, który zawiera te dane. Dodano obsługę elektronicznego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, co umożliwi dostosowanie działań jednostki do regulacji prawnych.

Ewidencja

Przeprowadzono modyfikację bazy mMedica, umożliwiającą kodowanie znaków UTF-8 w obszarze Win1250. Rozszerzono obszar dla nazwy rozpoznania na wydruku dokumentu ZLK-1, umożliwiając drukowanie pełnej słownej nazwy (długiej) rozpoznania. Linie pod rozpoznaniem zostały wydłużone do końca dolnego tekstu.

Gabinet (+EDM)

Dodano funkcjonalność wyszukiwania zdarzeń medycznych wytworzonych przez podmiot zewnętrzny. Użytkownicy mogą teraz wyszukiwać i przeglądać te zdarzenia z obszarów takich jak Gabinet Lekarza, Gabinet Pielęgniarki, Rehabilitacja, Pracownia diagnostyczna i Hospitalizacja. Dzięki temu użytkownik ma łatwiejszy dostęp do informacji, pełniejszy obraz historii pacjenta oraz co istotne możliwość wydruku i archiwizacji! Dodatkowo w obszarze Gabinetu zmodyfikowano karty ciąży pod kątem ewidencji w celu usprawnienia pracy.

Dostosowano wzory zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i wzoru naprawy wyrobu medycznego do  nowych wytycznych obowiązujących od 1.07.2023

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania-wystawianie-i-realizacja-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-,8385.html

Okulistyka

Dokonano poprawy wizualnej historii wizyt w dziedzinie okulistyki, polegającej na wyświetlaniu jedynie tabelki zawierającej wprowadzone dane oraz zmianie sposobu prezentacji badań odcinka przedniego i dna oka. Te zmiany usprawniają odczyt historii wizyt, skracają czas potrzebny na znalezienie istotnych informacji i ułatwiają porównywanie wyników dla obu oczu, co przekłada się na lepszą analizę, decyzje terapeutyczne i opiekę dla pacjentów.

Hospitalizacje (+EDM)

Zmodyfikowano ewidencję danych dotyczących bilansu płynów w module Hospitalizacji poprzez zmianę twardych walidacji na walidację miękką dla “Innych” wydalonych płynów. To umożliwi użytkownikom uzupełnianie danych dotyczących wydalonego moczu i innych płynów. Dodano również w module możliwość zmiany formatu wydruku zlecenia leków.

Medycyna pracy

Dodano funkcjonalność kopiowania danych z poprzedniej karty badania neurologicznego kierowcy, umożliwiając szybkie skopiowanie i edycję danych z wcześniejszej wizyty. To ułatwi pracę lekarzom, którzy mogą przeprowadzać aktualizacje i uzupełnienia w oparciu o poprzednie dane, co przyspiesza proces wypełniania karty i poprawia efektywność pracy.

Pielęgniarstwo

Dodano możliwość zapisywania domyślnych wartości w bilansie zdrowia, umożliwiając automatyczne uzupełnienie pól w badaniu lekarskim. Użytkownicy mogą teraz zapisywać preferowane odpowiedzi i szybko uzupełniać cały bilans, co przyspiesza proces wypełniania formularza i zwiększa wygodę pracy lekarzy.

Liczba zmian w ostatniej aktualizacji systemu mMedica 9.6.0: >37

Zobacz pełną listę zmian

 

Aby zobaczyć pełną listę zmian, należy wybrać z rozwijanej listy konkretną wersję Aplikacji.

Najbardziej popularne

09

07/2024

Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania. Przesłane ankiety wezmą...

09

07/2024

Moduł Wsparcia Zarządzania – wersja 1.5.1

Z przyjemnością informujemy, że Moduł Wsparcia Zarządzania został zaktualizowany do wersji 1.5.1 Przeprojektowanie Widoku Budżet Powierzony Opieki Koordynowanej. Dodano: Wykres ICD-9 Wykres Rozpoznań Zestawienie tabelaryczne Realizatorów wystawiających IPOM...

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

Wyszukiwarka mMedica