Aktualności

21

09/2023

Ostatnio wydane funkcje w systemie mMedica 9.8.0 z 31.08.2023

System mMedica został zaktualizowany do wersji 9.8.0. Poniżej prezentujemy opis zmian, jakie wprowadziliśmy w poszczególnych modułach. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami.

Aktualizacja dotyczy modułów oznaczonych kolorem niebieskim

 

Deklaracje – Ulepszono przenoszenie danych adresowych pacjenta z systemu eDeklaracji do mMedica. Wyeliminuje to potrzebę ręcznej korekty, zwiększając efektywność pracy personelu.

eSkierowanie – Dodano nowe opcje filtracji w Rejestrze wystawionych e-Skierowań, umożliwiając wybór rodzajów skierowań “Do sanatorium” i “Na rehabilitację”. Ulepszenie to zwiększa efektywność zarządzania skierowaniami i ułatwia wyszukiwanie, poprawiając organizację dokumentacji pacjenta. Dodano również funkcję wysyłki załączników do zdarzeń medycznych oraz informacji o załącznikach w ramach skierowania do sanatorium.

Ewidencja – Dodano powiadomienia informujące autora lub akceptującego o statusie akceptacji dokumentów medycznych. Powiadomienia te ułatwiają zarządzanie dokumentami, wskazując, które z nich są “Zatwierdzone”, “Odrzucone” lub “Do akceptacji”. Dodano również m. in. opcję pola tekstowego w formularzu ZLK-1 w sekcji “Miejsce pracy lub nauki”, umożliwiając ręczne wprowadzenie miejsca zamiast wyboru ze słownika, co zwiększy elastyczność w ewidencji.

eZLA – Dodano funkcję umożliwiającą pobranie listy zwolnień lekarskich pacjenta bezpośrednio z ZUS w module eZLA+. Opcja ta ułatwia lekarzom dostęp do historii zwolnień, eliminując potrzebę logowania się na portal ZUS PUE.

Gabinet (+EDM) – Udostępniono kartę leczenia bólu w modułach “Standard+” i “Komercja+”. Funkcja, pierwotnie dostępna tylko w module “Gabinet lekarza specjalisty”, teraz jest również dostępna w podstawowych wersjach systemu. Zakładka z opcją leczenia bólu widoczna jest teraz w gabinecie lekarza oraz gabinecie lekarza specjalisty.

Hospitalizacje (+EDM) – Dodano funkcjonalność kopiowania wywiadów i badań przedmiotowych. Nowy przycisk w trybie edycji pozwala na kopiowanie danych z wybranego wpisu wywiadu lub badania do aktualnie edytowanych pól. Dzięki tej zmianie, proces dokumentowania przebiegu leczenia pacjenta w trakcie hospitalizacji staje się szybszy i bardziej efektywny.

Koszty – Rozbudowano walidację przy tworzeniu nowego katalogu w sekcji “Katalog prowizji lekarskich”. Ma to na celu poprawę zarządzania katalogiem prowizji, zwiększenie przejrzystości wprowadzanych danych oraz eliminację błędów.

Medycyna Pracy – Dodano możliwość wykonania specjalistycznych badań dla policjantów. Ta aktualizacja ułatwia lekarzom wystawienie dedykowanego orzeczenia, spełniając specyficzne wymagania dotyczące tego zawodu. Uzupełniono również słownik podstaw prawnych w module badania kierowców.

Opieka koordynowana – Utworzono wykaz, który umożliwia lekarzowi przeglądanie listy pacjentów zakwalifikowanych do opieki koordynowanej na podstawie rozpoznań ICD10. Funkcjonalność ta usprawnia zarządzanie pacjentami z chorobami przewlekłymi, umożliwiając lekarzom szybsze i bardziej efektywne planowanie opieki. Dodatkowo powiązano HIPOM z Terminarzem, umożliwiono pozyskanie informacji o ilości wystawianych IPOM z podziałem na lekarzy oraz dodano informacje o wystawionym/zmodyfikowanym IPOM na opiece w ramach wydruku podsumowania wizyty.

Pielęgniarstwo – Dodano sekcję “Patronaże i bilanse” do wydruku podsumowania wizyty w Gabinecie Pielęgniarskim. Ułatwia to pielęgniarkom środowiskowym zarządzanie opieką i eliminuje potrzebę ręcznego dopisywania tych danych. Dzięki temu, zarówno pielęgniarki, jak i lekarze mają pełniejszy obraz opieki nad pacjentem.

Pracownia diagnostyczna – Wprowadzono funkcję automatycznego nagrywania wyników badań diagnostycznych, w tym plików DICOM, na płyty CD/DVD w pracowni diagnostycznej. Dzięki temu, praktyka manualnego zapisywania i wypalania danych na płyty została zautomatyzowana, co znacząco przyspiesza proces i minimalizuje ryzyko błędów.

Rozliczenia – Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą ustawienie domyślnego NIP i komórki organizacyjnej w module faktur zakupowych. Dzięki temu, każda nowa faktura jest automatycznie wypełniona tymi danymi, co przyspiesza proces ewidencji i minimalizuje ryzyko błędów.

Stomatologia – W systemie stomatologicznym dodano funkcję “Przelicz pakiety”, która automatyzuje proces rozliczeń na diagramie zębowym. Umożliwia ona szybkie generowanie pozycji rozliczeniowych na podstawie procedur i pakietów, które są związane z konkretnymi symbolami na diagramie. System teraz pyta o zatwierdzenie istniejących rozliczeń przed generowaniem nowych i uwzględnia różne scenariusze, w tym procedury pakietowe i dodatkowe. To znacząco usprawnia i upraszcza proces rozliczeniowy.

Terminarz – Dodano funkcję umożliwiającą wprowadzenie komentarza w nagłówkach kolumn terminarza. Użytkownicy mogą teraz łatwo dodać edytowalne notatki, takie jak “przerwa od 9-11”, co ułatwia zarządzanie czasem i komunikację z rejestracją.

 

Liczba zmian w ostatniej aktualizacji systemu mMedica 9.8.0: >83

Zobacz pełną listę zmian

 

Aby zobaczyć pełną listę zmian, należy wybrać z rozwijanej listy konkretną wersję Aplikacji.

Najbardziej popularne

30

11/2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – komunikat!

Szanowni Państwo, od 01.07.2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku VAT. Oznacza to, że faktury wystawiane dla NFZ oraz innych kontrahentów...

27

11/2023

Uwaga! Przypominamy o braku wsparcia dla Windows 7 i starszych wersji.

Szanowni Państwo Zgodnie z wcześniej publikowanymi informacjami o wymaganiach systemowych, mMedica nie funkcjonuje poprawnie ze starszymi, niewspieranymi przez producenta wersjami systemów operacyjnych (w tym Windows Server 2012, Windows 7 i starszych). Najnowsza...

07

11/2023

Aktualizacja PostgreSQL z wersji 13.1 do wersji 13.5 dla systemów Linux.

Przeprowadzenie aktualizacji PostgreSQL 13.1 do PostgreSQL 13.5 w systemie operacyjnym Linux sprowadza się do podmiany przygotowanych przez zespół Asseco plików. Przed przystąpieniem do nadpisania plików PostgreSQL zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych...

Wyszukiwarka mMedica