Aktualności

12

08/2020

Pilotaż EDM – dofinansowanie dla uczestników.

W związku z planowanym uruchomieniem pilotażu EDM, CSIOZ już rozpoczął zbieranie deklaracji uczestnictwa. Świadczeniodawcy mogą uzyskać dofinansowanie wydatków poniesionych na informatyzację oraz finansowanie aktywnego udziału w pilotażu.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym uruchomieniem przez CSIOZ Pilotażu w zakresie obsługi funkcjonalności Zdarzeń Medycznych, indeksowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wymiany Elektronicznej  Dokumentacji Medycznej, oferujemy Państwu specjalną wersję mMedica umożliwiającą realizację zadań przewidzianych umową z CSIOZ na Pilotaż EDM.

Warunkiem uczestnictwa w Pilotażu jest wysłanie deklaracji, na podstawie której CSIOZ będzie dobierał Partnerów do Pilotażu (wg kryteriów: wielkość, liczba EDM, potencjalna liczba wymian EDM), przygotowanie niezbędnej infrastruktury informatycznej oraz posiadanie oprogramowania obsługującego EDM. Więcej informacji: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/pilotaz-edm-nabor-uslugodawcow

Po zatwierdzeniu środowiska informatycznego i rozpoczęciu pilotażu wymiany EDM, na podstawie akceptacji CSIOZ, jednostka będzie mogła otrzymać refundację poniesionych kosztów z NFZ (Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 102/2020/DEF z dnia 07.07.2020r.).

Z uwagi na konieczne dostosowanie systemu wraz z przygotowaniem konfiguracji i wytworzeniem niezbędnego środowiska pilotażowego w systemie mMedica,  składamy Państwu ofertę na dedykowaną wersję mMedica na cały okres trwania Pilotażu. Miesięczna opłata wynosi 10 tys zł netto i obejmuje dostosowanie oraz aktualizacje funkcji niezbędnych do realizacji zadań przewidzianych w pilotażu. Wersja pilotażowa będzie dostępna w drugiej połowie października, więc od listopada można deklarować gotowość oprogramowania do obsługi funkcjonalności Zdarzeń Medycznych.

W sprawie szczegółów dotyczące warunków oraz kosztów uruchomienia i wdrożenia pilotażowej wersji mMedica prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem mMedica obsługującym Państwa instalacje (https://mmedica.asseco.pl/uslugi-i-wsparcie/partnerzy/).

Najbardziej popularne

09

07/2024

Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania. Przesłane ankiety wezmą...

09

07/2024

Moduł Wsparcia Zarządzania – wersja 1.5.1

Z przyjemnością informujemy, że Moduł Wsparcia Zarządzania został zaktualizowany do wersji 1.5.1 Przeprojektowanie Widoku Budżet Powierzony Opieki Koordynowanej. Dodano: Wykres ICD-9 Wykres Rozpoznań Zestawienie tabelaryczne Realizatorów wystawiających IPOM...

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

Wyszukiwarka mMedica