Aktualności

08

01/2018

Pilotażowa wersja elektronicznej dokumentacji medycznej dla modułu Stomatologia.

W wersji 5.11.0, której publikacja planowana jest w dniu 9 stycznia 2018 r. zamieścimy funkcjonalność tworzenia diagramu zębowego w EDM dla modułu Stomatologia w wersji pilotażowej.

W wersji 5.11.0, której publikacja planowana jest w dniu 9 stycznia 2018 r. zamieścimy funkcjonalność tworzenia diagramu zębowego w EDM dla modułu Stomatologia w wersji pilotażowej.

Przed wydaniem mMedica w wersji 5.11.0 elektroniczna dokumentacja medyczna dla Stomatologii polegała na zapisywaniu w dokumencie wizyty w EDM procedur wraz z umiejscowieniem i powierzchnią zaewidencjonowanych w wizycie stomatologicznej. Oczywiście warunkiem gromadzenia tych danych było posiadanie w licencji zarówno modułu EDM, jak i Stomatologii. W wersji 5.11.0 dodaliśmy do tego rozwiązania (tj. elektronicznej dokumentacji medycznej dla stomatologii) propozycję tworzenia diagramu zębowego ze stanem uzębienia, prezentowanym w tabelce oraz wykonanymi procedurami na wizycie stomatologicznej. Wszystkie wprowadzone zmiany zapisują się z historią.

Z uwagi na to, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nie mówi nic na temat diagramu w dokumentacji stomatologicznej zwracamy się do naszych użytkowników z prośbą o zgłaszanie propozycji i wymagań do wersji zaprezentowanej w uruchomionym pilotażu. Ponieważ dokumentacji elektronicznej nie da się poprawić bez zapisania historii zmian, dlatego podjęliśmy działania w kierunku opublikowania tej funkcjonalności w wersji pilotażowej. W związku z tym, dokumenty diagramu utworzone w EDM Stomatologii  w obecnej wersji pilotażowej będą wymagały ponownego przegenerowania po aktualizacji mMedica do wersji 5.12.5, której planowana publikacja nastąpi w marcu br. Natomiast dane wprowadzone przez użytkowników w wizytach stomatologicznych w czasie pilotażu pozostaną w bazie mM. Historia z wizyt, wprowadzonych w trakcie pilotażu, zostanie zmigrowana do dokumentu diagramu, po rozpoczęciu pracy z modułem EDM Stomatologii w wersji 5.12.5.

Prosimy o zgłaszanie uwag do prezentowanego rozwiązania, które pomogą nam dostosować rozwiązanie na miarę Państwa oczekiwań.  Uwagi prosimy zgłaszać do końca stycznia  2018 roku.

Najbardziej popularne

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

02

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.3.0 z 3.04.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.3.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski. Dodanie dodatkowego pola przy przepisywaniu leków na receptę – wprowadziliśmy możliwość wskazania dwóch jednostek miary...

Wyszukiwarka mMedica