Aktualności

30

06/2011

Publikacja nowej wersji aplikacji mMedica do rozliczeń JGP w AOS.

Aplikacja mMedica uwzględniająca wytyczne zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zostanie opublikowana w pierwszej połowie lipca br.

Aplikacja mMedica uwzględniająca wytyczne zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zostanie opublikowana w pierwszej połowie lipca br.

Aby w prawidłowy sposób dokonać rozliczeń świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej zgodnie z wymaganiami ww. zarządzenia, konieczne będzie wykonanie następujących czynności:

 1. Aktualizacja oprogramowania mMedica do nowej wersji 2.5.6 – plik instalatora zostanie opublikowany na stronie portalu Centrum Zarządzania Licencjami mMedica w sekcji mMedica -> Pobierz mMedica (http://mmedica-licencje.asseco.pl/Download.aspx).
 2. Zaczytanie w zaktualizowanej aplikacji pliku parametryzującego, definiującego sposób wyznaczania poszczególnych grup JGP. Plik ten zostanie udostępniony przez nas wraz z publikacją nowej wersji aplikacji na ww stronie internetowej.
 3. Zaczytanie nowej wersji słownika procedur medycznych ICD9 (nowszej od obecnie opublikowanej wersji 5.10). Plik ten zostanie udostępniony przez NFZ na stronie http://slowniki.nfz.gov.pl.
 4. Zaczytanie nowej wersji umowy elektronicznej przekazywanej świadczeniodawcy przez NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy, zawierającej nowe słowniki:
  • zakresów świadczeń
  • świadczeń jednostkowych.

 

Zgodnie z powyższą listą czynności, opublikowanie przez firmę Asseco Poland S.A. nowej wersji aplikacji mMedica oraz odpowiedniego pliku parametryzującego, dostosowanych do zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, nie jest jednoznaczne z możliwością rozliczenia się z pomocą aplikacji z systemami OW NFZ. Konieczne są również działania wymienione w p. 3. i 4. powyżej, jednak udostępnienie Państwu plików niezbędnych do wykonania tych czynności jest niezależne od nas.

Uwaga !

Prosimy wstrzymać ewidencjonowanie w aplikacji mMedica takich danych, jak:

 • procedury medyczne ICD-9,
 • świadczenia jednostkowe

do czasu przekazania Państwu nowych słowników procedur medycznych ICD-9 poprzez stronę: http://slowniki.nfz.gov.pl i nowych umów z zakresu AOS poprzez Portal Świadczeniodawcy.

 

Jeśli nie zostały Państwu przekazane przez Płatnika do zaimportowania w swoich systemach poniższe pliki:

  1. nowa umowa elektroniczna, definiująca sposób rozliczenia z płatnikiem od 1 lipca br. w zakresie AOS
  2. słownik procedur medycznych ICD-9, przeznaczonego do rozliczeń JGP w AOS

 

prosimy ograniczyć ewidencję danych w aplikacji mMedica do danych podstawowych takich, jak: Rozpoznanie, Kod świadczenia, informacje o Miejscu realizacji świadczenia.

 

Wprowadzanie danych ewidencyjnych do aplikacji mMedica bez zaczytania powyższych plików może zaskutkować niemożnością wyznaczenia poprawnego zakresu świadczeń do rozliczenia z płatnikiem.

Najbardziej popularne

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

02

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.3.0 z 3.04.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.3.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski. Dodanie dodatkowego pola przy przepisywaniu leków na receptę – wprowadziliśmy możliwość wskazania dwóch jednostek miary...

Wyszukiwarka mMedica