Aktualności

30

06/2011

Publikacja nowej wersji aplikacji mMedica do rozliczeń JGP w AOS.

Aplikacja mMedica uwzględniająca wytyczne zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zostanie opublikowana w pierwszej połowie lipca br.

Aplikacja mMedica uwzględniająca wytyczne zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zostanie opublikowana w pierwszej połowie lipca br.

Aby w prawidłowy sposób dokonać rozliczeń świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej zgodnie z wymaganiami ww. zarządzenia, konieczne będzie wykonanie następujących czynności:

 1. Aktualizacja oprogramowania mMedica do nowej wersji 2.5.6 – plik instalatora zostanie opublikowany na stronie portalu Centrum Zarządzania Licencjami mMedica w sekcji mMedica -> Pobierz mMedica (http://mmedica-licencje.asseco.pl/Download.aspx).
 2. Zaczytanie w zaktualizowanej aplikacji pliku parametryzującego, definiującego sposób wyznaczania poszczególnych grup JGP. Plik ten zostanie udostępniony przez nas wraz z publikacją nowej wersji aplikacji na ww stronie internetowej.
 3. Zaczytanie nowej wersji słownika procedur medycznych ICD9 (nowszej od obecnie opublikowanej wersji 5.10). Plik ten zostanie udostępniony przez NFZ na stronie http://slowniki.nfz.gov.pl.
 4. Zaczytanie nowej wersji umowy elektronicznej przekazywanej świadczeniodawcy przez NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy, zawierającej nowe słowniki:
  • zakresów świadczeń
  • świadczeń jednostkowych.

 

Zgodnie z powyższą listą czynności, opublikowanie przez firmę Asseco Poland S.A. nowej wersji aplikacji mMedica oraz odpowiedniego pliku parametryzującego, dostosowanych do zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, nie jest jednoznaczne z możliwością rozliczenia się z pomocą aplikacji z systemami OW NFZ. Konieczne są również działania wymienione w p. 3. i 4. powyżej, jednak udostępnienie Państwu plików niezbędnych do wykonania tych czynności jest niezależne od nas.

Uwaga !

Prosimy wstrzymać ewidencjonowanie w aplikacji mMedica takich danych, jak:

 • procedury medyczne ICD-9,
 • świadczenia jednostkowe

do czasu przekazania Państwu nowych słowników procedur medycznych ICD-9 poprzez stronę: http://slowniki.nfz.gov.pl i nowych umów z zakresu AOS poprzez Portal Świadczeniodawcy.

 

Jeśli nie zostały Państwu przekazane przez Płatnika do zaimportowania w swoich systemach poniższe pliki:

  1. nowa umowa elektroniczna, definiująca sposób rozliczenia z płatnikiem od 1 lipca br. w zakresie AOS
  2. słownik procedur medycznych ICD-9, przeznaczonego do rozliczeń JGP w AOS

 

prosimy ograniczyć ewidencję danych w aplikacji mMedica do danych podstawowych takich, jak: Rozpoznanie, Kod świadczenia, informacje o Miejscu realizacji świadczenia.

 

Wprowadzanie danych ewidencyjnych do aplikacji mMedica bez zaczytania powyższych plików może zaskutkować niemożnością wyznaczenia poprawnego zakresu świadczeń do rozliczenia z płatnikiem.

Najbardziej popularne

29

05/2023

Opieka koordynowana – pytania i odpowiedzi!

Nagranie oraz odpowiedzi na przesłane pytania w ramach webinarium „OPIEKA KOORDYNOWANA – JAK JĄ WYKORZYSTAĆ?” W aplikacji mMedica dostępny jest Moduł „Opieka koordynowana” pozwalający obsługiwać pacjentów, w ramach systemu Opieki Koordynowanej....

26

05/2023

Nie trać więcej czasu na manualne rozliczenia! Poznaj nowy moduł „Wsparcie rozliczeń”

Odkryj rewolucyjne zmiany w rozliczeniach gabinetowych dzięki modułowi „Wsparcie rozliczeń”! Ta nowa funkcjonalność została stworzona specjalnie po to, aby uprościć i zautomatyzować proces rozliczeń, przynosząc wiele korzyści dla Twojej placówki.   Automatyczne...

22

05/2023

Ostatnio wydane funkcje w systemie mMedica 9.4.0 z 25.04.2023

System mMedica został zaktualizowany do wersji 9.4.0. Poniżej prezentujemy opis zmian, jakie wprowadziliśmy w poszczególnych modułach. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami. Aktualizacja dotyczy modułów oznaczonych kolorem niebieskim Wybrane...

Wyszukiwarka mMedica