Aktualności

30

06/2011

Publikacja nowej wersji aplikacji mMedica do rozliczeń JGP w AOS.

Aplikacja mMedica uwzględniająca wytyczne zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zostanie opublikowana w pierwszej połowie lipca br.

Aplikacja mMedica uwzględniająca wytyczne zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zostanie opublikowana w pierwszej połowie lipca br.

Aby w prawidłowy sposób dokonać rozliczeń świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej zgodnie z wymaganiami ww. zarządzenia, konieczne będzie wykonanie następujących czynności:

 1. Aktualizacja oprogramowania mMedica do nowej wersji 2.5.6 – plik instalatora zostanie opublikowany na stronie portalu Centrum Zarządzania Licencjami mMedica w sekcji mMedica -> Pobierz mMedica (http://mmedica-licencje.asseco.pl/Download.aspx).
 2. Zaczytanie w zaktualizowanej aplikacji pliku parametryzującego, definiującego sposób wyznaczania poszczególnych grup JGP. Plik ten zostanie udostępniony przez nas wraz z publikacją nowej wersji aplikacji na ww stronie internetowej.
 3. Zaczytanie nowej wersji słownika procedur medycznych ICD9 (nowszej od obecnie opublikowanej wersji 5.10). Plik ten zostanie udostępniony przez NFZ na stronie http://slowniki.nfz.gov.pl.
 4. Zaczytanie nowej wersji umowy elektronicznej przekazywanej świadczeniodawcy przez NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy, zawierającej nowe słowniki:
  • zakresów świadczeń
  • świadczeń jednostkowych.

 

Zgodnie z powyższą listą czynności, opublikowanie przez firmę Asseco Poland S.A. nowej wersji aplikacji mMedica oraz odpowiedniego pliku parametryzującego, dostosowanych do zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, nie jest jednoznaczne z możliwością rozliczenia się z pomocą aplikacji z systemami OW NFZ. Konieczne są również działania wymienione w p. 3. i 4. powyżej, jednak udostępnienie Państwu plików niezbędnych do wykonania tych czynności jest niezależne od nas.

Uwaga !

Prosimy wstrzymać ewidencjonowanie w aplikacji mMedica takich danych, jak:

 • procedury medyczne ICD-9,
 • świadczenia jednostkowe

do czasu przekazania Państwu nowych słowników procedur medycznych ICD-9 poprzez stronę: http://slowniki.nfz.gov.pl i nowych umów z zakresu AOS poprzez Portal Świadczeniodawcy.

 

Jeśli nie zostały Państwu przekazane przez Płatnika do zaimportowania w swoich systemach poniższe pliki:

  1. nowa umowa elektroniczna, definiująca sposób rozliczenia z płatnikiem od 1 lipca br. w zakresie AOS
  2. słownik procedur medycznych ICD-9, przeznaczonego do rozliczeń JGP w AOS

 

prosimy ograniczyć ewidencję danych w aplikacji mMedica do danych podstawowych takich, jak: Rozpoznanie, Kod świadczenia, informacje o Miejscu realizacji świadczenia.

 

Wprowadzanie danych ewidencyjnych do aplikacji mMedica bez zaczytania powyższych plików może zaskutkować niemożnością wyznaczenia poprawnego zakresu świadczeń do rozliczenia z płatnikiem.

Najbardziej popularne

27

11/2023

Uwaga! Przypominamy o braku wsparcia dla Windows 7 i starszych wersji.

Szanowni Państwo Zgodnie z wcześniej publikowanymi informacjami o wymaganiach systemowych, mMedica nie funkcjonuje poprawnie ze starszymi, niewspieranymi przez producenta wersjami systemów operacyjnych (w tym Windows Server 2012, Windows 7 i starszych). Najnowsza...

07

11/2023

Aktualizacja PostgreSQL z wersji 13.1 do wersji 13.5 dla systemów Linux.

Przeprowadzenie aktualizacji PostgreSQL 13.1 do PostgreSQL 13.5 w systemie operacyjnym Linux sprowadza się do podmiany przygotowanych przez zespół Asseco plików. Przed przystąpieniem do nadpisania plików PostgreSQL zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych...

03

11/2023

Nowe funkcje w systemie mMedica 9.9.0 z 28.09.2023

Poniżej prezentujemy opis niektórych zmian, jakie wprowadziliśmy w poszczególnych modułach w wersji mMedica 9.9.0 z 28.09.2023. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami. Aktualizacja dotyczy modułów oznaczonych kolorem niebieskim Wprowadzenie możliwości...

Wyszukiwarka mMedica