Aktualności

06

07/2023

Refundacje, zmiany w dostępie do funkcji – dodatkowe wyjaśnienia.

Zgodnie z decyzją firmy PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. – właściciela stosowanej w mMedica bazy leków, oraz m.in. modułów ‘Pharmindex Refundacje’ i ‘Pharmindex Refundacje Solo’ – zostaliśmy zobowiązani do zmiany zasad udostępniania funkcjonalności związanych z wyznaczaniem refundacji i prezentowaniem informacji dotyczących wskazań refundacyjnych. Te funkcje będą dostępne wyłącznie w modułach:

  • ‘Pharmindex Refundacje’ – dostępny jedynie dla użytkowników modułu ‘Pharmindex Baza Leków’;
  • ‘Pharmindex Refundacje Solo’ – dostępny jedynie dla użytkowników, którzy nie posiadają licencji na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’.

 

Szczegóły w komunikacie z 21.04.2023 https://mmedica.asseco.pl/aktualnosci/refundacje-zmiany-w-dostepie-do-funkcji/

Którą wersję modułu refundacji należy zamówić?

  1. Użytkownik mMedica nie posiada licencji na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’.  Należy zamówić moduł ‘Pharmindex Refundacje Solo’.
  2. Użytkownik mMedica posiada licencje na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’ i potrzebuje dostępu do funkcji wyznaczania refundacji na stanowiskach w liczbie mniejszej lub równej liczbie posiadanych licencji na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’. Należy zamówić moduł ‘Pharmindex Refundacje’.
  3. Użytkownik mMedica posiada licencje na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’, ale potrzebuje dostępu do funkcji wyznaczania refundacji na większej liczbie stanowisk niż liczba posiadanych licencji na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’.
    1. Rozwiązanie tymczasowe. Należy zamówić moduł ‘Pharmindex Refundacje’. Z przyczyn technicznych nie można obecnie posiadać jednocześnie licencji na moduły ‘Pharmindex Refundacje’ i ‘Pharmindex Refundacje Solo’. Aby nie obciążać użytkowników mMedica dodatkowymi kosztami w okresie przejściowym niezbędnym do wprowadzenia koniecznych zmian w mMedica, do końca października 2023 r. oba moduły refundacji będą dostępne bezpłatnie i jednocześnie można zamawiać moduł ‘Pharmindex Refundacje’ na liczbę stanowisk większą od liczby licencji na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’.
    2. Rozwiązanie docelowe dostępne po wprowadzeniu zmian w aplikacji i systemie zamówień. Należy zamówić moduł ‘Pharmindex Refundacje’ w ilości równej liczbie posiadanych licencji na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’. Dla pozostałych stanowisk należy zamówić moduł ‘Pharmindex Refundacje Solo’.

Najbardziej popularne

09

07/2024

Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania. Przesłane ankiety wezmą...

09

07/2024

Moduł Wsparcia Zarządzania – wersja 1.5.1

Z przyjemnością informujemy, że Moduł Wsparcia Zarządzania został zaktualizowany do wersji 1.5.1 Przeprojektowanie Widoku Budżet Powierzony Opieki Koordynowanej. Dodano: Wykres ICD-9 Wykres Rozpoznań Zestawienie tabelaryczne Realizatorów wystawiających IPOM...

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

Wyszukiwarka mMedica