Aktualności

23

07/2014

Sukcesy wdrożeń eRejestracji dla mMedica – opinie użytkowników

Zakończyliśmy z sukcesem wdrożenia systemu eRejestracja w jednostkach pilotażowych. Dziękujemy zarówno Klientom jak i Partnerom uczestniczącym w pilotażach za zaangażowanie i pomoc przy udoskonalaniu naszego oprogramowania. Już pierwsze opinie wskazują, że wdrożenie eRejestracji to nie tylko spełnienie formalnego obowiązku udostępniania takiej metody rejestracji wizyt, ale również podniesienie jakości usług.

Zakończyliśmy z sukcesem wdrożenia systemu eRejestracja w jednostkach pilotażowych. Dziękujemy zarówno Klientom jak i Partnerom uczestniczącym w pilotażach za zaangażowanie i pomoc przy udoskonalaniu naszego oprogramowania. Już pierwsze opinie wskazują, że wdrożenie eRejestracji to nie tylko spełnienie formalnego obowiązku udostępniania takiej metody rejestracji wizyt, ale również podniesienie jakości usług.

 

Wdrożenia eRejestracji w Centrum Medycznym św. Pawła w Chorzowie, oraz w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej, zrealizowane przez srebrnego partnera Asseco: TMT SYSTEM Ferdyn Michał, Spyrka Tomasz S.C.

„Wdrożenie systemu internetowej rejestracji pacjentów eRejestracja dla mMedica to kolejny pomyślne zrealizowany etap, związany z toczącą się informatyzacją naszej placówki. Wdrożenie tego rodzaju rozwiązania daje obustronne korzyści: pacjentom umożliwia bardziej elastyczne możliwości związane z rezerwacją wizyt, poradni z kolei podniesienie jakości świadczonych usług zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.” – opinię taką wyrazili Ewa Ciechanowicz, Jan Kern, Janusz Zając – właściciele Centrum Medycznego św. Pawła w Chorzowie.

Sytuacja:

Planowanie terminów wizyt dla pacjentów oraz ich rezerwacja stanowi istotny problem związany ze sprawnym zarządzaniem nowoczesną poradnią. Dodatkowo świadczeniodawcy realizujący usługi medyczne w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zobowiązani są do realizacji ustawowego obowiązku umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty oraz monitorowanie kolejek oczekujących zgodnie z Art. 23a.1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dobie informatyzacji służby zdrowia z pomocą pracownikom rejestracji oraz pacjentom przychodzą dedykowane narzędzia informatyczne. Jednym z takich narzędzi jest system internetowej rejestracji pacjentów eRejestracja dla mMedica.

eRejestracja dla mMedica jest systemem ściśle zintegrowanym z programem mMedica, przeznaczonym do obsługi placówek medycznych realizujących usługi w zakresie świadczeń komercyjnych oraz świadczeń finansowanych przez NFZ.

Testy, program pilotażowy oraz proces wdrożenia

Na początku 2014 roku firma Asseco udostępniła swoim partnerom do testowania pilotażową wersję systemu eRejestracja dla mMedica. Przeprowadzone testy pozwoliły na wyciągnięcie pierwszych wniosków związanych z instalacją oraz z funkcjonalnościami oferowanymi przez nowy program.

Ścisła współpraca partnerów z firmą Asseco, przekazywanie sugestii partnerów oraz wdrażanie ich przez firmę Asseco do projektu pozwoliło na wydanie unowocześnionej wersji systemu eRejestracja oraz uruchomienie programów pilotażowych przy współpracy z wybranymi Świadczeniodawcami oraz grupą pacjentów. Podstawowym celem programu pilotażowego było zaprezentowanie systemu wybranym świadczeniodawcom i pacjentom oraz pozyskanie jak największej ilości opinii oraz wniosków w celu dalszego doskonalenia systemu.

Program pilotażowy zakończony kompleksowym wdrożeniem systemu w wybranych poradniach został zrealizowany w Centrum Medycznym św. Pawła w Chorzowie oraz Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

Proces wdrożenia realizowany był przy kompleksowym oraz profesjonalnym wsparciu Srebrnego Partnera Asseco firmy TMT SYSTEM Ferdyn Michał, Spyrka Tomasz S.C. z siedzibą w Chorzowie, czego potwierdzeniem są uzyskane referencje po wdrożeniach.

Rezultaty oraz opinie Świadczeniodawców i Pacjentów

W opinii właścicieli oraz kadry kierowniczej poradni, które wdrożyły system eRejestracja dla mMedica, rozwiązanie w znaczący sposób wpłynie na wzrost wydajności pracy personelu obsługującego rejestrację poradni.

Wykorzystując system eRejestracja w pełni współpracujący z systemem mMedica świadczeniodawcy dają swoim pacjentom możliwość elastycznego oraz swobodnego sposobu umawiania się na wizyty. Pacjenci z dowolnego miejsca oraz dowolnego urządzenia, które posiada dostęp do Internetu, o dowolnej porze mogą dokonać nowej rezerwacji lub zmienić wcześniej dokonaną rezerwację otrzymując potwierdzenie na swoją skrzynkę pocztową.

Zastosowanie tego rodzaju rozwiązania daje obustronne korzyści zarówno dla pacjentów jak i pracowników poradni, którzy są odciążeni od części prac związanych z rezerwacją terminu na wizyty oraz ewentualnych czynności związanych np. ze zmianami terminów.

Ważnym głosem w wyrażeniu opinii na temat opisanego rozwiązania są uwagi samych pacjentów. Osoby biorące bezpośredni udział w testach, pozytywnie oceniły zarówno sam pomysł udostępnienia takiej formy rezerwacji wizyt, jak również funkcjonalność systemu eRejestracja dla mMedica.

Oddany do użytkowania system został oceniony, jako spełniający wszystkie potrzebne funkcje w procesie rezerwacji wizyt. Dużym atutem, który podkreślany był przez wielu uczestników pilotażu, jest dostępność platformy z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Grupa pacjentów, która szczególnie doceniła takie rozwiązania, to osoby pracujące zawodowo, mające ograniczony czas na osobiste wizyty w przychodniach tylko w celu rezerwacji terminu.

eRejestracja mMedica – system zgodny z wymogami Ministerstwa Zdrowia

List referencyjny NZOZ CM św. Pawła Chorzów

List referencyjny MPZ Sucha Beskidzka

Więcej informacji o TMT SYSTEM

Najbardziej popularne

11

04/2024

Wystawianie eRecept w aplikacji mMedica.

W związku z licznymi pytaniami Świadczeniodawców informujemy, że walidacja systemu centralnego dotycząca recept 365 dni, jest oparta na przesłaniu informacji zawartej w elemencie „Okres stosowania”. Z uwagi na powyższe w wersji 10.3.0.20376 aplikacji...

10

04/2024

Odkryj, jak łatwe może być zarządzanie – uniwersalne narzędzie w mMedica, które wykona pracę za Ciebie.

Czym jest i jak może Ci pomóc Moduł Wsparcia Zarządzania? Więcej informacji: Moduł Wsparcia Zarządzania Zadaj pytanie: biuro@klimedsoft.pl Zamów: Centrum Zarządzania Licencjami mMedica.

28

03/2024

Wydane funkcje w wersji 10.2.0 z 27.02.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.2.0   Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Dostosowanie generowania e-Recepty: W sekcji „Dawkowanie” podczas wystawiania recepty dodano możliwość wyboru dawkowania...

Wyszukiwarka mMedica