Aktualności

15

04/2019

System kolejkowy SmartQS

System kolejkowy SmartQS to zestaw modułów programowych oraz fizycznych urządzeń współpracujących z systemem mMedica, mających na celu usprawnienie i uporządkowanie przepływu chorych z rejestracji placówki medycznej do gabinetu lekarza.

System kolejkowy SmartQS to zestaw modułów programowych oraz fizycznych urządzeń współpracujących z systemem mMedica, mających na celu usprawnienie i uporządkowanie przepływu chorych z rejestracji placówki medycznej do gabinetu lekarza.

Elementarnym założeniem funkcjonowania systemu jest jego BEZOBSŁUGOWOŚĆ. Żaden użytkownik (rejestracja i lekarz) nie musi wykonywać dodatkowych czynności ponad te, które są mu doskonale znane i realizuje je w systemie mMedica w modułach Terminarz i Gabinet. Dzięki temu podejściu personel placówki medycznej nie musi przechodzić czasochłonnych szkoleń, a do obsługi systemu SmartQS wykorzystuje jedynie system mMedica.

Dzięki założeniu, że system ma być maksymalnie INTUICYJNY, w procesie obsługi przepływu pacjentów w placówce medycznej wykorzystywane są metody przywoływania pacjenta za pomocą jego numeru identyfikacyjnego. Natomiast wysoka KONFIGUROWALNOŚĆ systemu SmartQS pozwala dopasować jego działanie do ostatecznych potrzeb użytkownika-placówki medycznej. Dzięki przyjętej architekturze system SmartQS jest wysoce SKALOWALNY i KONFIGUROWALNY. Pozwala on na elastyczne dopasowanie elementów systemu do konkretnych potrzeb placówki i pojedynczego gabinetu. Wyświetlacze mogą pracować w układzie wyświetlania jednego lub wielu gabinetów, z różnymi wariantami prezentacji informacji o tych gabinetach (animacje, układ i zakres danych). System obsługuje tzw. Wyświetlacze zbiorcze (jeden wyświetlacz dla wielu gabinetów – np. jeden wyświetlacz na poczekalni ogólnej wyświetlający informację o wielu poradniach) jak i wiele wyświetlaczy dla jednego gabinetu (np. gabinet narożny, który wymaga zastosowania wyświetlaczy na dwóch ścianach korytarzy sąsiadujących z gabinetem).

Wysoka SKALOWALNOŚC i KONFIGUROWALNOŚĆ dotyczy również drukarek drukujących bilety z numerami identyfikacyjnymi dla Pacjenta na stanowiskach w rejestracji. System SmartQS pozwala na pracę w układzie jeden komputer-jedna drukarka, jak również wiele komputerów-jedna drukarka oraz wiele rejestracji-wiele komputerów-wiele drukarek (np. w układzie z niezależną rejestracją dla poradni POZ oraz poradni K – rejestracja pacjenta do poradni POZ spowoduje automatyczny wydruk biletu w rejestracji POZ, a rejestracja Pacjentki w poradni K spowoduje automatyczny wydruk w rejestracji poradni K).

Czytaj więcej …

 

Zamów Moduł SmartQS  

Moduł Teleporady

Moduł eArchiwum EDM

Moduł eRejestracja+

Moduł Gabinet Pielęgniarski

Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych

Moduł eZLA+

Najbardziej popularne

09

07/2024

Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania. Przesłane ankiety wezmą...

09

07/2024

Moduł Wsparcia Zarządzania – wersja 1.5.1

Z przyjemnością informujemy, że Moduł Wsparcia Zarządzania został zaktualizowany do wersji 1.5.1 Przeprojektowanie Widoku Budżet Powierzony Opieki Koordynowanej. Dodano: Wykres ICD-9 Wykres Rozpoznań Zestawienie tabelaryczne Realizatorów wystawiających IPOM...

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

Wyszukiwarka mMedica