Aktualności

15

04/2019

System kolejkowy SmartQS

System kolejkowy SmartQS to zestaw modułów programowych oraz fizycznych urządzeń współpracujących z systemem mMedica, mających na celu usprawnienie i uporządkowanie przepływu chorych z rejestracji placówki medycznej do gabinetu lekarza.

System kolejkowy SmartQS to zestaw modułów programowych oraz fizycznych urządzeń współpracujących z systemem mMedica, mających na celu usprawnienie i uporządkowanie przepływu chorych z rejestracji placówki medycznej do gabinetu lekarza.

Elementarnym założeniem funkcjonowania systemu jest jego BEZOBSŁUGOWOŚĆ. Żaden użytkownik (rejestracja i lekarz) nie musi wykonywać dodatkowych czynności ponad te, które są mu doskonale znane i realizuje je w systemie mMedica w modułach Terminarz i Gabinet. Dzięki temu podejściu personel placówki medycznej nie musi przechodzić czasochłonnych szkoleń, a do obsługi systemu SmartQS wykorzystuje jedynie system mMedica.

Dzięki założeniu, że system ma być maksymalnie INTUICYJNY, w procesie obsługi przepływu pacjentów w placówce medycznej wykorzystywane są metody przywoływania pacjenta za pomocą jego numeru identyfikacyjnego. Natomiast wysoka KONFIGUROWALNOŚĆ systemu SmartQS pozwala dopasować jego działanie do ostatecznych potrzeb użytkownika-placówki medycznej. Dzięki przyjętej architekturze system SmartQS jest wysoce SKALOWALNY i KONFIGUROWALNY. Pozwala on na elastyczne dopasowanie elementów systemu do konkretnych potrzeb placówki i pojedynczego gabinetu. Wyświetlacze mogą pracować w układzie wyświetlania jednego lub wielu gabinetów, z różnymi wariantami prezentacji informacji o tych gabinetach (animacje, układ i zakres danych). System obsługuje tzw. Wyświetlacze zbiorcze (jeden wyświetlacz dla wielu gabinetów – np. jeden wyświetlacz na poczekalni ogólnej wyświetlający informację o wielu poradniach) jak i wiele wyświetlaczy dla jednego gabinetu (np. gabinet narożny, który wymaga zastosowania wyświetlaczy na dwóch ścianach korytarzy sąsiadujących z gabinetem).

Wysoka SKALOWALNOŚC i KONFIGUROWALNOŚĆ dotyczy również drukarek drukujących bilety z numerami identyfikacyjnymi dla Pacjenta na stanowiskach w rejestracji. System SmartQS pozwala na pracę w układzie jeden komputer-jedna drukarka, jak również wiele komputerów-jedna drukarka oraz wiele rejestracji-wiele komputerów-wiele drukarek (np. w układzie z niezależną rejestracją dla poradni POZ oraz poradni K – rejestracja pacjenta do poradni POZ spowoduje automatyczny wydruk biletu w rejestracji POZ, a rejestracja Pacjentki w poradni K spowoduje automatyczny wydruk w rejestracji poradni K).

Czytaj więcej …

 

Zamów Moduł SmartQS  

Moduł Teleporady

Moduł eArchiwum EDM

Moduł eRejestracja+

Moduł Gabinet Pielęgniarski

Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych

Moduł eZLA+

Najbardziej popularne

30

11/2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – komunikat!

Szanowni Państwo, od 01.07.2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku VAT. Oznacza to, że faktury wystawiane dla NFZ oraz innych kontrahentów...

27

11/2023

Uwaga! Przypominamy o braku wsparcia dla Windows 7 i starszych wersji.

Szanowni Państwo Zgodnie z wcześniej publikowanymi informacjami o wymaganiach systemowych, mMedica nie funkcjonuje poprawnie ze starszymi, niewspieranymi przez producenta wersjami systemów operacyjnych (w tym Windows Server 2012, Windows 7 i starszych). Najnowsza...

07

11/2023

Aktualizacja PostgreSQL z wersji 13.1 do wersji 13.5 dla systemów Linux.

Przeprowadzenie aktualizacji PostgreSQL 13.1 do PostgreSQL 13.5 w systemie operacyjnym Linux sprowadza się do podmiany przygotowanych przez zespół Asseco plików. Przed przystąpieniem do nadpisania plików PostgreSQL zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych...

Wyszukiwarka mMedica