Aktualności

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0

Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski

 1. Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia się datą ostatniego dnia miesiąca wybranego w polu “Data sprawozdawcza”. To usprawnienie przyspiesza proces uzupełniania statystyk.
 2. Komunikaty przy synchronizacji z AP-KOLCE: Przy synchronizacji harmonogramu z AP-KOLCE, w przypadku jego braku lub pustych pozycji, pojawia się komunikat: “Nie znaleziono w systemie AP-KOLCE żadnej pozycji od synchronizacji”. Dla harmonogramów niesprawozdawanych do AP-KOLCE, opcja synchronizacji jest nieaktywna. To poprawia czytelność komunikatów i oszczędza czas.
 3. Zapamiętywanie kodu PIN do certyfikatu podpisu kwalifikowanego: Możliwość włączenia zapamiętywania kodu PIN do certyfikatu podpisu kwalifikowanego została udostępniona. Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Użytkownicy systemu > 3. Autoryzacja. Ułatwia to użytkownikom proces podpisywania dokumentów.
 4. Zniesienie wymogu deklaracji do lekarza POZ: Podczas tworzenia karty CHUK nie jest już wymagane posiadanie złożonej, aktywnej deklaracji do lekarza POZ, co upraszcza proces tworzenia kart.
 5. Kopiowanie danych skierowania na rehabilitację KRUS: Udostępniono funkcjonalność kopiowania danych z poprzednio wystawionego skierowania na rehabilitację leczniczą KRUS, co zwiększa efektywność pracy.
 6. Filtr w historii wizyt: Dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie wizyt po kodzie świadczenia, co ułatwia zarządzanie historią wizyt.
 7. Ukrywanie PESEL-u w słowniku personelu: Dodano parametr “Ukrycie PESEL-u w słowniku personelu”. Ustawienie wartości “Tak” ukrywa kolumnę z numerami PESEL, poprawiając ochronę danych osobowych. Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Parametry konfiguracyjne: SLU\UKRYJ_PESEL_PERS.
 8. Przeniesienie ścieżek na pliki logów: Ścieżki na pliki logów przeniesiono do sekcji „Logowanie komunikacji z systemami zewnętrznymi”, co poprawia zarządzanie logami. Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator > Komunikacja: Inne.
 9. Domyślne badanie diagnostyczne: W module Pracownia diagnostyczna umożliwiono wybór domyślnego badania diagnostycznego w danych rezerwacji/rejestracji oraz w oknie wizyty, co usprawnia proces rejestracji badań.
 10. Ikona Skierowania w Pracowni diagnostycznej: Dodano ikonę Skierowania w oknie wizyty, umożliwiając wystawienie skierowania na badania laboratoryjne lub histopatologiczne, co poprawia funkcjonalność modułu.
 11. Raport zgłoszeń zakażenia: Udostępniono raport „Raport zgłoszeń zakażenia” w module dane do raportów pomocniczych. Ścieżka: Księgi i raporty > Raporty/zestawienia > Raporty pomocnicze > Hospitalizacja, co ułatwia zgłaszanie zakażeń.
 12. Pole “Sposób zapłaty przez pacjenta”: W module komercyjnym dodano pole “Sposób zapłaty przez pacjenta”, umożliwiające wybór preferowanej formy płatności. Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator > Ewidencja: Rozliczenia oraz Moduły dodatkowe > Komercja.
 13. Pole “Sposób zapłaty” przy umowach kontrahentów: Dodano pole “Sposób zapłaty” przy umowach kontrahentów, umożliwiając wybór formy płatności, co ułatwia zarządzanie umowami.
 14. Przywrócenie poprzedniego statusu umowy: Udostępniono możliwość przywrócenia poprzedniego statusu umowy w module komercyjnym, co daje większą elastyczność w zarządzaniu umowami. Ścieżka: Moduły dodatkowe > Komercyjny > Katalog umów oraz Rozliczenia > Katalog umów.
 15. Operacje gotówkowe kasy: Na formatce „Operacje gotówkowe kasy” prezentowane są operacje płatności gotówką, co ułatwia kontrolę operacji finansowych. Ścieżka: Moduły dodatkowe > Komercyjny > Operacje gotówkowe kasy oraz Rozliczenia > Operacje gotówkowe kasy.
 16. Filtry na usługi w przeglądzie realizacji umów komercyjnych: Dodano filtry na usługi: „Wykonane” lub „Nieujęte na fakturze” oraz na numer umowy, co poprawia przegląd realizacji umów. Ścieżka: Moduły dodatkowe > Komercyjny > Przegląd realizacji umów oraz Rozliczenia > Przegląd realizacji umów.
 17. Wystawianie zwolnień lekarskich: W modułach hospitalizacja długoterminowa oraz hospitalizacja planowana udostępniono możliwość wystawiania zwolnień lekarskich, co usprawnia obsługę pacjentów.
 18. Zaświadczenie o wykonaniu zabiegu: W module Gabinet pielęgniarki na zakładce Zabiegi udostępniono możliwość wydruku zaświadczenia o wykonaniu zabiegu, co zwiększa dokumentację medyczną.
 19. Wydruk PESEL-u i danych adresowych w Rehabilitacji ambulatoryjnej: Podczas wydruku planu zabiegów dodano możliwość wydruku “PESEL” oraz “Dane adresowe”, co poprawia dokumentację pacjentów.
 20. Zmiana zakresów w Medycynie pracy: W module Medycyna pracy zakresy “Marynarze żeglugi śródlądowej” oraz “Marynarze żeglugi morskiej” zastąpiły wcześniejszy zakres “Marynarze”, co precyzuje zakresy usług medycznych.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy satysfakcji z korzystania z nowych możliwości, jakie oferuje system mMedica w wersji 10.4.0. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na efektywność pracy i Wasze zadowolenie.

W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia technicznego, zachęcamy do kontaktu z Państwa partnerem serwisowym lub zespołem mMedica.

 

Ilość zmian w wersji mMedica 10.4.0 wyniosła: >117

 

Więcej informacji:

Lista zmian

Najbardziej popularne

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

02

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.3.0 z 3.04.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.3.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski. Dodanie dodatkowego pola przy przepisywaniu leków na receptę – wprowadziliśmy możliwość wskazania dwóch jednostek miary...

Wyszukiwarka mMedica