Aktualności

11

06/2024

Wydane funkcje w wersji 10.5.0 z 27.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.5.0

Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski

 1. Ulepszony dostęp do danych pacjenta i rozliczeń: W oknie danych szablonu udostępniliśmy przyciski umożliwiające bezpośrednie przejście do okna danych pacjenta oraz rozliczeń wizyt/hospitalizacji, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie informacjami.
 2. Nowy filtr w rejestrze kart DiLO: Dodaliśmy filtr “Komórka organizacyjna”, który umożliwia łatwiejsze sortowanie i dostęp do danych, co znacząco poprawia organizację pracy.
 3. Rozszerzone wyszukiwanie e-Skierowań: Wprowadziliśmy możliwość wyszukiwania e-Skierowań według instytucji kierującej lub personelu, co ułatwia zarządzanie skierowaniami i poprawia efektywność ich obsługi.
 4. Dodatkowe informacje w wydruku planu wizyt: W wydruku planu wizyt dodaliśmy opcję dołączenia kolumny z informacjami o zaplanowanych zabiegach w module “Rehabilitacja ambulatoryjna”, co zwiększa użyteczność tych dokumentów.
 5. Automatyczne korygowanie kodów świadczeń: Udostępniliśmy parametr „Koryguj kod świadczenia”, który automatycznie uzupełnia kod świadczenia przy autoryzacji wizyty, zapewniając poprawność danych i zgodność z wymogami NFZ.
 6. Walidacja nazw załączników do e-Skierowania: Wprowadziliśmy wymóg co najmniej 5 znaków dla nazw załączników, co zapobiega błędom i ułatwia organizację dokumentacji.
 7. Możliwość pobrania komentarzy dla odrzuconych e-Skierowań: Teraz można łatwo pobrać komentarze dla odrzuconych e-Skierowań do sanatorium, co ułatwia analizę i zarządzanie tymi przypadkami.
 8. Nowa funkcjonalność w module Opieka dzienna: Udostępniliśmy przycisk „Obecność”, który umożliwia oznaczanie obecności pacjentów, co znacznie usprawnia zarządzanie opieką dzienną.
 9. Zbiorcza ewidencja w module Psychiatria i leczenie uzależnień: Dodaliśmy pole “Obecni” w ewidencji zbiorczej sesji grupowej, co ułatwia monitorowanie i zarządzanie obecnością pacjentów.
 10. Drukowanie wykonania planu opieki: Możliwość wydruku dokumentu “Wykonanie planu opieki” zwiększa przejrzystość świadczonych usług i ułatwia dokumentację.
 11. Zbiorcze ewidencje wykonania zabiegów: W ramach modułu Hospitalizacja oraz Opieka dzienna rehabilitacja lecznicza udostępniliśmy funkcję zbiorczej ewidencji wykonania zabiegów, co zwiększa efektywność pracy.
 12. Dodatkowe opcje w module Hospitalizacja: Wprowadziliśmy możliwość dołączania dokumentów medycznych dostarczonych przez pacjenta oraz dodaliśmy opcję kodu sterylizacji, co ułatwia zarządzanie procesami wewnątrz placówki.
 13. Nowości w Pracowni diagnostycznej: Dodaliśmy kolumnę “Zlecający” oraz funkcjonalność wystawiania zwolnień lekarskich, co poprawia obsługę pacjentów i zwiększa efektywność pracy.
 14. Ulepszenia w module Medycyna pracy: Umożliwiliśmy uzupełnienie daty następnego badania dla niepełnosprawnych – pełny wymiar godzin, co ułatwia planowanie przyszłych wizyt.
 15. Rozszerzenie modułu Komercyjnego: Dodano kolumnę “Korekta” oraz przycisk aktualizacji danych, co ułatwia zarządzanie umowami i rachunkami pacjentów.
 16. Nowe funkcje w module Koszty i Personalizacji: Umożliwiliśmy zarządzanie prowizjami personelu oraz dodaliśmy nowe pozycje w konfiguracji sekcji Podgląd danych pacjenta, co zwiększa możliwości personalizacji systemu.
 17. Raporty i import danych: Wprowadziliśmy nowy raport “Zestawienie skali ocen” oraz funkcjonalność importu wyników badań, co ułatwia zarządzanie danymi medycznymi.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy satysfakcji z korzystania z nowych możliwości, jakie oferuje system mMedica w wersji 10.5.0. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na efektywność pracy i Wasze zadowolenie.

W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia technicznego, zachęcamy do kontaktu z Państwa partnerem serwisowym lub zespołem mMedica.

 

Ilość zmian w wersji mMedica 10.5.0 wyniosła: >82

 

Więcej informacji:

Lista zmian

Najbardziej popularne

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

20

06/2024

Zmiany w konfiguracji optymalizujące komunikacje z systemem centralnym P1.

W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie długotrwałej wysyłki Zdarzeń Medycznych do P1, pragniemy poinformować, że mMedica nie ma wpływu na czas wysyłki zdarzenia medycznego, gdyż jest on wprost zależny od czasu odpowiedzi Systemu Centralnego P1....

19

06/2024

Integracja z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji „RED” Systemu P1 – Aktualizacja.

Trwają prace implementacyjne mające na celu przygotowanie aplikacji mMedica na integrację z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji “RED” udostępnianym przez system P1. Termin publikacji rozwiązania to druga połowa 2024 r.

Wyszukiwarka mMedica