Aktualności

06

12/2012

Wydruk recept w woj. śląskim od dnia 01.01.2013 r.

Informujemy, że aplikacja mMedica do końca roku 2012 będzie umożliwiała wydruk recept w woj. śląskim z wykorzystaniem:

a) karty pacjenta (KUZ),
b) 20-to cyfrowej puli unikalnych numerów recept.

W związku z opublikowaniem przez Śląski OW NFZ w dniu 5 listopada 2012 r. komunikatu: „Numerowanie druków recept”, dostępnego na Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Nowości”, którego fragmenty zamieszczamy poniżej:

“[…] Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012r. (Dz.U.2012.260), od dnia 01.01.2013 r. do numerowania druków recept należy używać wyłącznie puli unikalnych numerów przydzielonych przez Fundusz. 20-cyfrowe unikalne numery zachowują swoją ważność do 31.12.2012 r. jednakże, ze względu na okres ważności recepty nie powinny być używane w takim terminie, który uniemożliwi realizację po 31.12.2012r. […]Jednocześnie informujemy, że wykorzystywana w województwie śląskim elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ), zgodnie z art. 49 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej i nadal może być stosowana do automatycznego nanoszenia na drukach recept danych świadczeniobiorcy, jednak nie może być źródłem generowania numeru recepty. […]”

informujemy, że aplikacja mMedica do końca roku 2012 będzie umożliwiała wydruk recept w woj. śląskim z wykorzystaniem:

a) karty pacjenta (KUZ),
b) 20-to cyfrowej puli unikalnych numerów recept.

O zbliżającym się końcu okresu ważności numeracji 20-cyfrowej dla recept będą Państwo informowani podczas każdego wydruku Kuponu/Recepty poprzez następujący komunikat:

Koniec okresu waznosci 20 cyfrowej puli recept

Przypominamy również, że o fakcie zakończenia ważności numeracji 20-to cyfrowych recept informowaliśmy Państwa w komunikacie: “Recepty w województwie śląskim” z dnia: 28.06.2012 r. Komunikat ten zawiera również odnośnik do specyfikacji systemu mMedica opisującej warianty aplikacji umożliwiające wydruki recept z puli. Więcej informacji o funkcjach wydruku recept dostępnych w poszczególnych wersjach mMedica znajduje się w naszym komunikacie z dnia 28.08.2010 r. pt. “Wydruk recept w mMedica”

Najbardziej popularne

30

11/2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – komunikat!

Szanowni Państwo, od 01.07.2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku VAT. Oznacza to, że faktury wystawiane dla NFZ oraz innych kontrahentów...

27

11/2023

Uwaga! Przypominamy o braku wsparcia dla Windows 7 i starszych wersji.

Szanowni Państwo Zgodnie z wcześniej publikowanymi informacjami o wymaganiach systemowych, mMedica nie funkcjonuje poprawnie ze starszymi, niewspieranymi przez producenta wersjami systemów operacyjnych (w tym Windows Server 2012, Windows 7 i starszych). Najnowsza...

07

11/2023

Aktualizacja PostgreSQL z wersji 13.1 do wersji 13.5 dla systemów Linux.

Przeprowadzenie aktualizacji PostgreSQL 13.1 do PostgreSQL 13.5 w systemie operacyjnym Linux sprowadza się do podmiany przygotowanych przez zespół Asseco plików. Przed przystąpieniem do nadpisania plików PostgreSQL zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych...

Wyszukiwarka mMedica