Aktualności

09

07/2007

Z Pakietu Świadczeniodawcy na mMedica

W związku z planami NFZ dotyczącymi odejścia od bezpłatnego udostępniania programów rozliczeniowych, przekazujemy Państwu informacje na temat oprogramowania Sygnity (dawniej ComputerLand) zastępującego dotychczas używane narzędzia do rozliczeń.

 

W związku z planami NFZ dotyczącymi odejścia od bezpłatnego udostępniania programów rozliczeniowych, przekazujemy Państwu informacje na temat oprogramowania Sygnity (dawniej ComputerLand) zastępującego dotychczas używane narzędzia do rozliczeń.

Centrala Funduszu opublikowała w listopadzie ubiegłego roku komunikat opisujący zamierzenia i plany NFZ związane z przejściem na tzw. otwarty format rozliczeń. Dotychczas (do 23.04.2007r) nie został opublikowany przez Centralę NFZ dokument, określający konkretną datę zakończenia udostępniania bezpłatnych programów.

Niezależnie od decyzji Funduszu, udostępniamy Państwu nowe programy umożliwiające zachowanie ciągłości rozliczeń i zapewniające zgodność z obowiązującymi standardami oraz formatami wymiany danych.

Od 1 czerwca 2007 roku firma Sygnity wprowadza na rynek następujące programy:

1. mMedica PS – program dla jednostek lecznictwa otwartego – gabinetów i przychodni,

2. miniInfoMedica – program dla jednostek lecznictwa zamkniętego oraz większych jednostek lecznictwa otwartego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami złożonymi przez naszą firmę, podstawowe programy rozliczeniowe będą udostępniane przez Sygnity bezpłatnie do końca roku 2007. Ponadto przygotowane przez nas procedury i narzędzia pozwolą Państwu na łatwe przejście na nowe programy oraz zapewnią ciągłość sprawozdawczości i bezpieczeństwo danych rozliczeniowych.

Krótka charakterystyka produktów

mMedica PS to podstawowy program dla świadczeniodawców realizujących usługi w zakresie lecznictwa otwartego. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje pozwalające na skuteczne prowadzenie rozliczeń z Funduszem.

mMedica Standard to rozbudowane narzędzie wspomagające w szerokim zakresie pracę gabinetu lub przychodni oraz rozliczenia z NFZ.

miniInfoMedica to system pozwalający w szybki i prosty sposób rozliczać jednostki lecznictwa zamkniętego oraz otwartego.

Przejście z Pakietu Świadczeniodawcy na mMedica PS w jednostkach lecznictwa otwartego

Jeżeli używają Państwo Pakietu Świadczeniodawcy w jednostce lecznictwa otwartego (np. gabinet, przychodnia, lub inne jednostki nierealizujące usług w zakresie lecznictwa zamkniętego):

1. Do dnia zakończenia przez NFZ udostępniania Pakietu Świadczeniodawcy mogą Państwo nadal korzystać z tego narzędzia w celu realizacji rozliczeń.

2. Od 1 czerwca 2007 będą Państwo mogli nabyć program mMedica PS. Program można będzie pobrać ze strony www.mmedica.sygnity.pl lub nabyć
za pośrednictwem naszych partnerów.

3. W następnym kroku należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.mmedica.sygnity.pl. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo
klucz pozwalający na bezpłatne korzystanie z mMedica PS do końca 2007 roku.

4. Razem z programem otrzymają Państwo:

a. Dokładną instrukcję instalacji, uruchomienia i użytkowania programu mMedica PS

b. Prosty instalator pozwalający automatycznie zainstalować nowy program na komputerze

c. Bezpłatne narzędzie do automatycznego przeniesienia wszystkich danych z Pakietu Świadczeniodawcy. Zostaną przeniesione dane zarówno
z roku bieżącego jak i ubiegłego. Przeniesienie danych następuje automatycznie w czasie instalacji mMedica PS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, uprzejmie prosimy o kontakt: mmedica@sygnity.pl lub o kontakt z partnerem Sygnity – lista partnerów obsługujących poszczególne regiony znajduje się na tej stronie.

Przejście z KS-SWD lub innych programów na mMedica PS w jednostkach lecznictwa otwartego

Jeżeli używają Państwo programu KS-SWD lub innego programu do rozliczeń w jednostce lecznictwa otwartego (np. gabinet, przychodnia, lub inne jednostki nierealizujące usług w zakresie lecznictwa zamkniętego):

1. Od 1 czerwca 2007 będą Państwo mogli nabyć program mMedica PS. Program można będzie pobrać ze strony www.mmedica.sygnity.pl lub nabyć za
pośrednictwem naszych partnerów.

2. W następnym kroku należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.mmedica.sygnity.pl. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo
klucz pozwalający na bezpłatne korzystanie z mMedica PS do końca 2007 roku.

3. Razem z programem otrzymają Państwo:

a. Dokładną instrukcję instalacji, uruchomienia i użytkowania programu mMedica PS

b. Prosty instalator pozwalający automatycznie zainstalować nowy program na komputerze.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, uprzejmie prosimy o kontakt: mmedica@sygnity.pl.

Przejście z Pakietu Świadczeniodawcy współpracującego z systemem InfoMedica w jednostkach lecznictwa zamkniętego

Jeżeli używają Państwo Pakietu Świadczeniodawcy i systemu InfoMedica w jednostce lecznictwa zamkniętego lub w jednostce realizującej usługi zarówno z zakresie lecznictwa zamkniętego jak i otwartego (np. szpitale, szpitale posiadające własne poradnie itp.):

1. System „InfoMedica”, którego jesteście Państwo użytkownikiem, jest w pełni dostosowany do bezpośrednich rozliczeń w najnowszym, otwartym
formacie wymiany danych (tj. zapewnia możliwość wymiany danych z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, z pominięciem modułu „Pakiet
Świadczeniodawcy”).

2. Przygotowaliśmy procedurę umożliwiającą przejście ze sposobu rozliczania za pomocą modułu „Pakiet Świadczeniodawcy” na bezpośrednią
komunikację za pomocą systemu „InfoMedica – Ruch Chorych”.

3. Przygotowane rozwiązanie zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo danych rozliczeniowych, gromadzonych dotychczas w module „Pakiet
Świadczeniodawcy”. Cecha ta jest szczególnie ważna ze względu na konieczność obsługi korekt i/lub aneksów do realizowanych przez Państwa
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

4. Dla wszystkich Państwa, posiadających umowy konserwacji systemu „InfoMedica” (nadzoru autorskiego i/lub serwisu), aktualizacja wersji systemu
„InfoMedica” w opisanym wyżej zakresie będzie udostępniona Państwu nieodpłatnie. Szczegóły związane z terminem i sposobem przejścia na nową
wersję systemu „InfoMedica” uzgodnimy z Państwem indywidualnie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, uprzejmie prosimy o kontakt – lista kontaktów w pliku PDF udostępnionym na końcu tej strony.

Przejście z Pakietu Świadczeniodawcy na miniInfoMedica w jednostkach lecznictwa zamkniętego

Jeżeli używają Państwo Pakietu Świadczeniodawcy w jednostce lecznictwa zamkniętego lub w jednostce realizującej usługi zarówno z zakresie lecznictwa zamkniętego jak i otwartego (np. szpitale, szpitale posiadające własne poradnie, chemioterapia itp.):

1. Od 1 czerwca 2007 będą Państwo mogli nabyć program miniInfoMedica.

2. Program „miniInfoMedica” jest w pełni dostosowany do bezpośrednich rozliczeń w najnowszym, otwartym formacie wymiany danych (tj. zapewnia
możliwość wymiany danych z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, z pominięciem modułu „Pakiet Świadczeniodawcy”).

3. Przygotowaliśmy procedurę umożliwiającą przejście ze sposobu rozliczania za pomocą modułu „Pakiet Świadczeniodawcy” na bezpośrednią
komunikację za pomocą systemu „miniInfoMedica”.

4. Przygotowane rozwiązanie zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo danych rozliczeniowych, gromadzonych dotychczas w module „Pakiet
Świadczeniodawcy”. Cecha t

Najbardziej popularne

27

11/2023

Uwaga! Przypominamy o braku wsparcia dla Windows 7 i starszych wersji.

Szanowni Państwo Zgodnie z wcześniej publikowanymi informacjami o wymaganiach systemowych, mMedica nie funkcjonuje poprawnie ze starszymi, niewspieranymi przez producenta wersjami systemów operacyjnych (w tym Windows Server 2012, Windows 7 i starszych). Najnowsza...

07

11/2023

Aktualizacja PostgreSQL z wersji 13.1 do wersji 13.5 dla systemów Linux.

Przeprowadzenie aktualizacji PostgreSQL 13.1 do PostgreSQL 13.5 w systemie operacyjnym Linux sprowadza się do podmiany przygotowanych przez zespół Asseco plików. Przed przystąpieniem do nadpisania plików PostgreSQL zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych...

03

11/2023

Nowe funkcje w systemie mMedica 9.9.0 z 28.09.2023

Poniżej prezentujemy opis niektórych zmian, jakie wprowadziliśmy w poszczególnych modułach w wersji mMedica 9.9.0 z 28.09.2023. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami. Aktualizacja dotyczy modułów oznaczonych kolorem niebieskim Wprowadzenie możliwości...

Wyszukiwarka mMedica