Aktualności

08

01/2019

Zmiana w konfiguracji dla podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich w mMedica.

Informujemy, że od wersji 6.0.0 mMedica wprowadzone zostaną zmiany wymaganych kodów identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej podmiotów leczniczych, zakładów leczniczych i praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wprowadzane zmiany są zgodne z przepisami o działalności leczniczej.

Informujemy, że od wersji 6.0.0 mMedica wprowadzone zostaną zmiany wymaganych kodów identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej podmiotów leczniczych, zakładów leczniczych i praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wprowadzane zmiany są zgodne z przepisami o działalności leczniczej.

Art. 17c. ust. 3. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia:

„Identyfikator usługodawcy stanowi:

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą – I część jego kodu resortowego z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a w przypadku gdy usługodawcą jest podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską albo okręgową izbę pielęgniarek i położnych, identyfikatorem usługodawcy jest numer wpisu tego podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z kodem właściwej izby, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”

w związku z powyższymi wymogami prawa w przypadku:

  1. Podmiotu prowadzącego działalność leczniczą wymagane jest podanie nr NIP i 9-cio cyfrowego nr Regon podmiotu. Dla zakładów leczniczych wymagane jest podanie 14-to cyfrowego nr Regon, gdzie pierwszych 9 cyfr jest tożsame z nr Regon podmiotu.
  2. Indywidualnej praktyki lekarskiej, Grupowej praktyki lekarskiej, Indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych, Grupowej praktyki pielęgniarek i położnych,  wymagane jest podanie nr NIP praktyki oraz nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z kodem właściwej  Izby okręgowej.

Prosimy użytkowników aplikacji mMedica o zweryfikowanie aktualnych ustawień konfiguracyjnych nr: NIP i REGON w systemie przed aktualizacją do wersji 6.0.0. Od nowej wersji programu będzie możliwość uzupełnienia w konfiguratorze numeru wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z kodem właściwej Izby okręgowej. Dane te ewidencjonowane są w ścieżce: Zarządzanie > Konfiguracja > Dane świadczeniodawcy.

Najbardziej popularne

11

06/2024

Wydane funkcje w wersji 10.5.0 z 27.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.5.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Ulepszony dostęp do danych pacjenta i rozliczeń: W oknie danych szablonu udostępniliśmy przyciski umożliwiające bezpośrednie przejście...

29

05/2024

Archiwum dokumentów jednocześnie lokalnie i w chmurze – zintegrowane rozwiązanie dostępne od 10.06.2024!

mMedica z możliwością jednoczesnego korzystania z dwóch kluczowych modułów – eArchiwum oraz Modułu Integracji eRepozytorium w Chmurze! Przedstawiamy najnowszą propozycję, która umożliwi efektywniejsze zarządzanie danymi w Twojej jednostce. Nowe zintegrowane rozwiązanie pozwala...

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

Wyszukiwarka mMedica