Aktualności

08

01/2019

Zmiana w konfiguracji dla podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich w mMedica.

Informujemy, że od wersji 6.0.0 mMedica wprowadzone zostaną zmiany wymaganych kodów identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej podmiotów leczniczych, zakładów leczniczych i praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wprowadzane zmiany są zgodne z przepisami o działalności leczniczej.

Informujemy, że od wersji 6.0.0 mMedica wprowadzone zostaną zmiany wymaganych kodów identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej podmiotów leczniczych, zakładów leczniczych i praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wprowadzane zmiany są zgodne z przepisami o działalności leczniczej.

Art. 17c. ust. 3. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia:

„Identyfikator usługodawcy stanowi:

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą – I część jego kodu resortowego z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a w przypadku gdy usługodawcą jest podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską albo okręgową izbę pielęgniarek i położnych, identyfikatorem usługodawcy jest numer wpisu tego podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z kodem właściwej izby, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”

w związku z powyższymi wymogami prawa w przypadku:

  1. Podmiotu prowadzącego działalność leczniczą wymagane jest podanie nr NIP i 9-cio cyfrowego nr Regon podmiotu. Dla zakładów leczniczych wymagane jest podanie 14-to cyfrowego nr Regon, gdzie pierwszych 9 cyfr jest tożsame z nr Regon podmiotu.
  2. Indywidualnej praktyki lekarskiej, Grupowej praktyki lekarskiej, Indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych, Grupowej praktyki pielęgniarek i położnych,  wymagane jest podanie nr NIP praktyki oraz nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z kodem właściwej  Izby okręgowej.

Prosimy użytkowników aplikacji mMedica o zweryfikowanie aktualnych ustawień konfiguracyjnych nr: NIP i REGON w systemie przed aktualizacją do wersji 6.0.0. Od nowej wersji programu będzie możliwość uzupełnienia w konfiguratorze numeru wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z kodem właściwej Izby okręgowej. Dane te ewidencjonowane są w ścieżce: Zarządzanie > Konfiguracja > Dane świadczeniodawcy.

Najbardziej popularne

30

01/2024

Integracja z centralnym systemem e-Rejestracji

Z przyjemnością informujemy, że udostępniamy rozszerzenie modułu eRejestracja+ o integrację z centralnym systemem e-Rejestracji (SER P1). Aktualnie, zakres integracji obejmuje obsługę świadczeń w ramach programu 40+ oraz szczepień HPV. Dla wersji mMedica...

25

01/2024

Integracja z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji „RED” Systemu P1

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z przyjemnością informujemy o podjęciu decyzji przeprowadzenia integracji z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji „RED”, udostępnianym przez system P1. Planowany termin przeprowadzenia integracji został ustalony na pierwszy kwartał...

21

12/2023

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Świąt pełnych ciepła i radości, a także samych sukcesów i realizacji wszystkich planów w Nowym Roku – życzy zespół mMedica.

Wyszukiwarka mMedica