Aktualności

09

02/2018

ZUS e-ZLA dostępne dla wszystkich użytkowników mMedica.

Już w lutowym wydaniu aktualizacji mMedica udostępniamy funkcje wystawiania zwolnień elektronicznych. Tym samym kończymy trwające od zeszłego roku pilotaże i dziękujemy wszystkim uczestnikom za przekazane uwagi oraz wnioski.

Już w lutowym wydaniu aktualizacji mMedica udostępniamy funkcje wystawiania zwolnień elektronicznych. Tym samym kończymy trwające od zeszłego roku pilotaże i dziękujemy wszystkim uczestnikom za przekazane uwagi oraz wnioski.

Z funkcji wystawiania elektronicznych zwolnień mogą korzystać wszyscy użytkownicy mMedica wersja Standard, Standard+, Komercja, Komercja+. Do wystawiania e-ZLA niezbędne jest posiadanie:

  • mMedica wer. 5.13.0 lub wyższej z obsługą e-ZLA,
  • certyfikatu ZUS lub profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w celu autoryzacji dokumentów),
  • aktywnego profilu lekarza na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
  • aktywnego połączenia z Internetem.

Główne funkcje potrzebne do wystawienia e-ZLA dostępne są w module Gabinet bezpłatnie. Dodatkowe funkcje trybu alternatywnego oraz rozszerzenia znajdują się w module eZLA+.

 eZLA formatka

Samo przygotowanie zwolnienia zostało znacznie uproszczone. Większość danych jest wypełniana automatycznie. Wystarczy jedynie podać okres niezdolności do pracy oraz wskazania lekarskie. Po zatwierdzeniu dokumentu i podaniu kodu PIN zwolnienie jest przesyłane do PUE ZUS. Oczywiście dokument można też wydrukować. Dodatkowo, jeżeli płatnik składek (pracodawca) nie ma konta w PUE ZUS, zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją o konieczności wydrukowania dokumentu i przekazania wersji papierowej pacjentowi.

Uzupełnieniem głównych funkcji wystawiania zwolnień jest moduł eZLA+. Użycie tego rozszerzenia pozwala w bardzo wygodny sposób korzystać z funkcji oferowanych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS bezpośrednio z aplikacji mMedica. Dzięki zastosowaniu modułu eZLA+ możliwe jest wystawianie zwolnień w przypadku problemów z komunikacją z PUE oraz używanie zwolnień w formie papierowej (np. w przypadku braku dostępu do komputera). Moduł eZLA+ pozwala również na prostą elektronizację zwolnień wystawionych w formie papierowej wyłącznie przy pomocy mMedica (bez konieczności używania PUE).

Dostępność funkcji obsługi e-ZLA w poszczególnych wersjach i modułach:

                                                              
Funkcja                                                                                  PS  PS+ STD STD+ KOM KOM+ Moduł eZLA+
Wystawiania e-ZLA w trybie bieżącym    
Anulowanie e-ZLA    
Obsługa podpisu kwalifikowanego    
Obsługa ePUAP    
Obsługa certyfikatu ZUS    
Automatyczna kontrola konta płatnika składek w PUE    
Obsługa zwolnień z datą wsteczną    
Wydruk e-ZLA    
Automatyczne ostrzeżenia o konieczności przekazania wersji papierowej    
Obsługa UPP    
Rezerwacja numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego            
Automatyczne przejście w tryb alternatywny w przypadku problemów przy komunikacji z PUE            
Wystawianie eZLA w trybie alternatywnym            
Elektronizacja dokumentów e-ZLA wprowadzonych w trybie alternatywnym            
Zbiorcza elektronizacja dokumentów e-ZLA z poziomu przeglądu zwolnień            
Unieważnienie zarezerwowanych numerów e-ZLA *)            
Automatyczne przypomnienia o konieczności elektronizacji dokumentów ***)            
Wydruk pustych formularzy e-ZLA *)            
Uzupełnianie danych zwolnień wy

Najbardziej popularne

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

02

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.3.0 z 3.04.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.3.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski. Dodanie dodatkowego pola przy przepisywaniu leków na receptę – wprowadziliśmy możliwość wskazania dwóch jednostek miary...

Wyszukiwarka mMedica