Aktualności

09

11/2018

Zwrot 65% wydatków na zakup sprzętu, oprogramowania lub szkoleń.

Przychodnie i lekarze posiadający kontrakty na POZ i wystawiający elektroniczne zwolnienia (eZLA), mogą ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup sprzętu, oprogramowania lub szkoleń.

Przychodnie i lekarze posiadający kontrakty na POZ i wystawiający elektroniczne zwolnienia (eZLA), mogą ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup sprzętu, oprogramowania lub szkoleń.

W celu uzyskania dofinansowania należy do 15 grudnia 2018 roku złożyć wniosek do dyrektora właściwego oddziału NFZ. W przypadku systemu mMedica wystarczy zakupić wersję Standard lub Standard+ i opcjonalnie moduł eZLA+ . Wymagane jest przedstawienie faktury z roku 2018 na zakup ze środków własnych.

Wymagane dokumenty to:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania;
  2. Specyfikacja dofinansowania;
  3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r.:
    • urządzeń informatycznych,
    • oprogramowania, lub
    • niezbędnych szkoleń świadczeniodawców.

Kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć 65% poniesionych wydatków, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza POZ.

Dofinansowanie może zostać przyznane na nie więcej niż czterech lekarzy POZ wystawiających eZLA w miejscu udzielania świadczeń u jednego świadczeniodawcy. W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń – na nie więcej niż cztery miejsca udzielania świadczeń.

W celu wdrożenia oprogramowania do wystawiania eZLA, proszę kontaktować się z lokalnymi Partnerami mMedica.

Kontakt do Partnerów mMedica.

Więcej informacji:

Zarządzenia Prezesa NFZ  Nr 115/2018/DEF.

Dokumenty i załączniki.

Oświadczenie

Najbardziej popularne

09

07/2024

Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania. Przesłane ankiety wezmą...

09

07/2024

Moduł Wsparcia Zarządzania – wersja 1.5.1

Z przyjemnością informujemy, że Moduł Wsparcia Zarządzania został zaktualizowany do wersji 1.5.1 Przeprojektowanie Widoku Budżet Powierzony Opieki Koordynowanej. Dodano: Wykres ICD-9 Wykres Rozpoznań Zestawienie tabelaryczne Realizatorów wystawiających IPOM...

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

Wyszukiwarka mMedica