Moduły dodatkowe

Moduł Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS

Moduł MZ/GUS zawiera komplet raportów umożliwiających zebranie danych, niezbędnych do uzupełnienia sprawozdań przesyłanych do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego.
Za pomocą modułu można tworzyć sprawozdania: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-29A , MZ-55, MZ-56, ZD-3 i ZD-4 zgodne z aktualnymi wymogami GUS i Ministerstwa Zdrowia.

Informacje konieczne do wygenerowania sprawozdań są pobierane automatycznie z bazy danych mMedica i tworzone przy pomocy interaktywnych formularzy. Ze względu na różnice występujące pomiędzy świadczeniodawcami w rzetelności i zakresie danych wprowadzanych do aplikacji, umożliwiono edycję wygenerowanych raportów. Po utworzeniu wybranego sprawozdania można dowolnie zmieniać i uzupełniać informacje w nim zawarte.

Funkcja zapisu sprawozdań (wraz z wprowadzonymi ręcznie zmianami) oraz możliwość zapamiętywania wielu wersji pozwala w dowolnej chwili przerwać pracę nad sprawozdaniem, bez ryzyka utraty już wprowadzonych modyfikacji.
Gotowe sprawozdania można wydrukować w postaci formularzy zgodnych ze wzorami wymaganymi przez MZ i GUS.

UWAGA!

Ważność licencji na moduł Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS, bez względu na jej datę zakupu, kończy się wraz z datą zakończenia/wygaśnięcia licencji na program mMedica. Dlatego przy zakupie licencji należy zwrócić uwagę na termin ważności posiadanej licencji na program mMedica. Jeżeli termin ważności licencji na program mMedica upływa przed terminem złożenia sprawozdań rocznych MZ/GUS, to licencję na moduł Sprawozdań należy zamówić jednocześnie z przedłużeniem licencji na program mMedica.

Szczegółowe informacje o funkcjonalności znajdują się w instrukcji obsługi.
Zamów moduł Dane do sprawozdań MZ/GUS.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica