Moduły dodatkowe

Moduł Komercyjny z Rejestracją

Wstęp

Dla użytkowników wersji programu PS i PS+ przygotowano dedykowaną wersję Modułu Komercyjnego uzupełnioną o funkcjonalność Rejestracji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest rejestrowanie i rozliczanie świadczeń komercyjnych przy użyciu wersji mMedica nieposiadających funkcji obsługi wizyt. Moduł zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych, umożliwiając wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.

Rejestracja i rozliczanie wizyt prywatnych

Obsługa świadczeń komercyjnych obejmuje rezerwację wizyty, rejestrację w zaplanowanym dniu i rozliczenie wizyty z poziomu Terminarza. Dzięki elastycznej konstrukcji programu mMedica możliwe jest łączenie obsługi różnego rodzaju świadczeń w ramach realizacji wizyt jednego pacjenta. Mogą to być zarówno świadczenia finansowane przez pacjenta, umowy z kontrahentem komercyjnym, a także współfinansowane (np. częściowo przez pacjenta a częściowo z umowy).

Definiowanie katalogu usług

Już na etapie rezerwacji wizyty można określić zakres realizowanych usług, ale można również jedynie zarezerwować termin wizyty, a usługi uzupełnić przy rejestracji lub po zakończeniu wizyty. W procesie rezerwacji wizyty istnieje także możliwość podglądu historii usług komercyjnych realizowanych danemu pacjentowi.

Prosta konstrukcja katalogu usług znacznie przyspiesza wyszukiwanie i wybór właściwych pozycji, a jednocześnie oferuje ogromne możliwości w zakresie dostosowania do specyfiki i zakresu realizowanych świadczeń. Usługi mogą zostać podzielone ze względu na sposób finansowania: przez pacjenta lub na podstawie umów komercyjnych lub ze względu na sposób dostępności: w określonej przychodni, gabinecie, pracowni.

Rozliczenia wizyty można dokonać podczas rejestracji wizyty lub po jej zakończeniu – z poziomu Terminarza. Zarówno na etapie rejestracji jak i rozliczenia końcowego wizyty istnieje możliwość wydruku rachunku, potwierdzenia wpłaty, faktury VAT lub paragonu.

Całość uzupełnia pakiet raportów i zestawień pozwalający na bieżąco kontrolować stan rozliczeń, realizacji umów i wiele innych parametrów. Natomiast zastosowany system zabezpieczeń i ostrzeżeń weryfikuje uprawnienia pacjenta do korzystania z określonych świadczeń.

Wyszukiwarka mMedica