Moduły dodatkowe

Moduł Pharmindex Baza Leków

Wstęp

Pharmindex to wszechstronna, profesjonalna i aktualizowana na bieżąco baza produktów leczniczych dostępnych w regularnej sprzedaży wzbogacona wartością merytoryczną w postaci opisów leków.

Zakup modułu Pharmindex Baza Leków do systemu mMedica gwarantuje:

 • stale weryfikowany i aktualizowany asortyment produktów leczniczych, w tym dawek, postaci i opakowań aktualnie dostępnych w obrocie, 
 • szybkie i intuicyjne dotarcie do podstawowych informacji o leku, niezbędnych do wypisania recepty.
 • aktualne ceny leków refundowanych obejmujące informacje z obwieszczeń refundacyjnych,
 • ceny leków pełnopłatnych aktualizowane w systemie dwumiesięcznym,
 • informacje o zamiennikach leków,
 • wysoką jakość merytoryczną opisów: 
 • autorski sposób redagowania opisów, ujmujący zarówno aspekty Prawa Farmaceutycznego, jak i potrzeby lekarza,
 • konstrukcja opisu pozwala na szybkie i intuicyjne dotarcie do szukanej informacji,
 • redakcja opisu odbywa się w oparciu o standardy merytoryczne firmy, wykonana przez doświadczony zespół lekarzy i farmaceutów,
 • wszystkie opisy wykazują całkowitą zgodność merytoryczną z oficjalnymi zarejestrowanymi dokumentami (ChPL, PIL, komunikaty bezpieczeństwa),
  ich treść jest przedstawiona w sposób przejrzysty i użyteczny,
 • każdy opis zawiera następujące informacje: nazwę handlową i międzynarodową leku, kod ATC, grupę terapeutyczną, skład, działanie, wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności, stosowanie w ciąży i podczas okresu karmienia piersią, działania niepożądane, interakcje, dawkowanie,
  wpływ na sprawność psychomotoryczną oraz dodatkowe uwagi.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa terapii, a zwłaszcza procesu wypisywania recepty, baza Pharmindex pozwala na:

 • odróżnienie wskazań refundacyjnych od zarejestrowanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • jednoznaczną interpretację zapisu „we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach”, przez wyraźnie zaznaczone wskazania refundacyjne zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego aktualną na dzień wydania decyzji o refundacji,
 • przedstawienie wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją,
 • korzystanie z wybór kodu ICD-10 przypisanego do jednostek chorobowych ujętych w obwieszczeniach refundacyjnych,
 • wszechstronne wyszukiwanie produktów poprzez: nazwę handlową leku, nazwę międzynarodową substancji czynnej, klasyfikację anatomiczno-terapeutyczną (ATC) oraz producenta.

Proste wyszukiwanie leków

Szybkie i proste wyszukiwanie leków na podstawie klasyfikacji anatomiczno-terapeutycznej (ATC), wskazania refundacyjnego, nazwy międzynarodowej substancji czynnej oraz producenta.

Rozbudowany opis leku

Każdy opis zawiera informacje o nazwie handlowej i międzynarodowej leku, grupie terapeutycznej, składzie, działaniu, wskazaniach, przeciwwskazaniach, interakcjach, dawkowaniu etc.

Zgłoszenie problemu/uwag bezpośrednio producentowi

Możliwość wysłania zgłoszenia błędu lub braku występowania preparatu w bazie leków Pharmindex bezpośrednio do producenta, po uprzednim skonfigurowaniu poczty do wysyłania powiadomień z programu mMedica.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica