Moduły dodatkowe

Opieka dzienna

Moduł Opieka Dzienna został stworzony z myślą o oddziałach dziennych, które realizują rehabilitację leczniczą, opiekę psychiatryczną oraz leczenie uzależnień. Dzięki modułowi Opieka Dzienna, proces ewidencji danych związanych z świadczonymi usługami jest możliwy z poziomu mMedica, a dodatkowo jest łatwy i intuicyjny.

Psychiatria i leczenie uzależnień

Funkcjonalności do obsługi psychiatrii i leczenia uzależnień umożliwiają zarządzanie procesem leczenia pacjentów. Moduł ten zawiera funkcje umożliwiające tworzenie i przechowywanie dokumentów, takich jak upoważnienia, plany terapii zajęciowej, wywiady pielęgniarskie i raporty z wywiadów pielęgnacyjnych. Moduł umożliwia planowanie i wykonywanie opieki pielęgniarskiej, w tym podawanie leków, zlecanie leków, przegląd wykonywania planu opieki oraz tworzenie recept i skierowań. Moduł zawiera także funkcje umożliwiające przegląd historii pacjenta oraz potwierdzenie realizacji projektu.

Więcej informacji w instrukcji

Rehabilitacja lecznicza

Funkcjonalności do obsługi Rehabilitacji leczniczej umożliwiają obsługę procesu rehabilitacji. Moduł ten zawiera funkcje pozwalające na rezerwację i rejestrację opieki w Terminarzu, wybór listy pacjentów do opieki dziennej, przeprowadzenie wywiadu pielęgniarskiego oraz ocenę i plan rehabilitacji i terapii. W ramach modułu możliwe jest zlecanie i wykonywanie zabiegów oraz planowanie i wykonanie opieki pielęgnacyjnej, w tym podanie leków, a także przeprowadzenie kontroli terapii i porad lekarskich. Moduł zawiera także skale oceny zdrowia, takie jak skala Barthela, Glasgow czy Ves-13.

Więcej informacji w instrukcji

Wyszukiwarka mMedica