2040483 – Błąd określenia grupy JGP. Zestaw świadczeń:xxxxxx Kod:25 Brak rozliczeń z 1s, więc nie można użyć algorytmu JGP AOS

Komunikat wskazuje na brak definicji słowników odnoszących się do produktów jednostkowych w obszarze JGP na rok 2020 po stronie lokalnego OWNFZ.
W sprawie otrzymywanego komunikatu prosimy Państwa o kontakt z lokalnym OWNFZ w celu pozyskania informacji czy mają Państwo już wykonywać eksporty na rok 2020 w zakresie JGP.

Wyszukiwarka mMedica