Aktualizacja danych dotyczących przedziałów czasowych dla dokumentu typu Oświadczenie.

Skrypt zamieszczony w linku poniżej aktualizuje informacje o datach  ważności oświadczeń w przypadku zwrócenia komunikatu błędu:
(…)
50201044 – Nie przekazano kompletnej informacji o okresach finansowania zestawu świadczeń z danego tytułu
(…)
Operacje do wykonania w celu uruchomienia skryptu zostały zamieszczone poniżej:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobraną z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Aktualizacja danych dotyczących przedziałów czasowych dla dokumentu typu Oświadczenie.

Wyszukiwarka mMedica