Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.18 dla miesiąca stycznia 2021.

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych w miesiącu styczniu 2021.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w zarządzeniu 25/2020/DSOZ – załącznik 5(5a).

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Zaczytać plik parametryzujący gruper AOS.2.18
2. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
5. Wybrać opcje  “Wczytaj procedurę”
6. Wskazać procedure “Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.18 dla miesiąca stycznia 2021” udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do zarządzenia 25/2020/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny “Wykonaj” w obszarze “Szukaj” użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku “Wykonaj” uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie “Proponowana taryfa dla pozycji”.
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Link do skryptu:
“Aktualizacja taryfy w zakresie AOS wg grupera 2.18 dla miesiąca stycznia 2021”

Wyszukiwarka mMedica