Aktualizację do wersji 3.0.0.0 na wersjach jednostanowiskowym i serwerach przeprowadzamy za pomocą pliku Migrator.exe

Aktualizacja stacji roboczej odbywa się za pomocą pełnego instalatora tak jak dotychczas jednak w tym przypadku należy poprzedzić to usunięciem aplikacji mMedica (szczegółowo zostało opisane w instrukcji). Nowe instalacje przeprowadzamy za pomocą pełnego instalatora.

Przed przystąpieniem do aktualizacji wymagane jest wykonanie kopii zapasowej. Aktualizacja do PostgreSQL 9.0 możliwa jest wyłącznie z wersji 2.5.8.2 systemu mMedica. W przypadku posiadania baz PostgreSQL 8.2 niezwiązanych z aplikacja mMedica, przed aktualizacja należy usunąć je z serwera (migracja serwera z takimi bazami nie będzie możliwa).

Proces migracji do wersji 9.0 może potrwać od kilkunastu minut nawet do kliku godzin, jest to uzależnione od wielkości i liczby bazy danych zainstalowanych na danym stanowisku.

Po prawidłowo przeprowadzonej migracji zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych, gdyż nie będzie możliwe odtworzenie bazy danych z kopii zapasowej wykonanej w wersji niższej niż 3.0.0.0

Proces migracji został opisany w instrukcji instalacji zamieszczonej poniżej.
Link do instrukcji:
mM-Instalacja.pdf

Wyszukiwarka mMedica