Aktywacja walidacji na kody resortowe cz. VII i cz. VIII.

Działająca w aplikacji mMedica od wersji 5.1.4.0 walidacja na kody resortowe części VII i VIII została wprowadzona na podstawie zmian zaimplementowanych w komunikacie 8;7.0.

W komunikacie XML w wersji 7;6.0 obowiązującym do dnia 30.04.2015 została przyjęta definicja określająca zakres danych jakie powinny zostać przekazane o skierowaniu. Definicja ta została zamieszczona poniżej:
Zakres niezbędnych danych o skierowaniu dla wersji 7;6.0″
Przyjęta w komunikacie definicja pozwalała użytkownikowi na posługiwanie się kodami 000 lub 0000 w przypadku, gdy kody resortowe części VII i VIII nie zostały nadane.

Z dniem 01.05.2015 obowiązujący komunikat XML 7;6.0 został zastąpiony wersją 8;7.0, w której zmieniono definicję niezbędnych informacji o skierowaniu. Definicja ta została zamieszczona poniżej:
Zakres niezbędnych danych o skierowaniu dla wersji 8;7.0″
Poprzez komunikat XML w wersji 8;7.0 narzucono obligatoryjne wypełnianie kodów resortowych części VII i VIII w przypadku jednostek kierujących będących Podmiotami Leczniczymi.

W celu uzupełnienia w sposób zbiorczy kodu resortowego cz. VII na skierowaniach, które zostały przez Państwa zaewidencjonowane została przygotowana procedura serwisowa. Instrukcja wykorzystania procedury została zamieszczona poniżej.

 1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
 2. Zalogować sie do aplikacji:
  1. Przejść w Zarządzanie-> Operacje techniczne-> Procedury serwisowe
  2. Wybrać opcje: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę do pobrana z linku poniżej)
  3. Wybrać przycisk: Szukaj
  4. W oknie pojawi sie lista instytucji, które zostały wykorzystane do ewidencji skierowań. Na przygotowanym wykazie dostępne są pola:
   1. Skierowanie cz. VII, Skierowanie cz. VIII -> Informacje znajdujące się aktualnie na skierowaniach
   2. Instytucja cz. VII, Instytucja cz. VIII-> Informacje znajdujące się aktualnie w Rejestrze Instytucji
 3. Na podstawie wykazu przygotowanego w pkt 2 należy uzupełnić kod resortowy cz. VII w Rejestrze Instytucji
 4. Przejść w Zarządzanie-> Operacje techniczne-> Procedury serwisowe
 5. Wybrać przycisk: Szukaj
 6. W oknie pojawi się lista instytucji, które zostały wykorzystane do ewidencji skierowań wraz z danymi uzupełnionymi w Rejestrze Instytucji.
 7. Wybranie przycisku “Wykonaj” uruchomi aktualizację danych. Wartości z kolumny “Skierowanie cz. VII” zostaną zastąpione wartościami z kolumny “Instytucja cz. VII”.

!!!Uwaga!!!
Użytkownik może decydować o Instytucjach, które mają zostać zaktualizowane poprzez “Odznaczanie/Zaznaczanie” pola w kolumnie “Wykonaj”. Modyfikacji poprzez skrypt serwisowy zostaną poddane te skierowania, dla których Instytucja jest zaznaczona w kolumnie “Wykonaj”.
Procedura serwisowa uzupełniająca kod resortowy cz.VII na skierowaniach.
Procedura serwisowa uzupełniająca kod resortowy cz.VIII na skierowaniach.

Wyszukiwarka mMedica