Automatyczna aktualizacja stacji roboczych

W aplikacji mMedica od wersji 3.2.6 udostępniono parametr SCIEZKA_PLIKOW_APL przeznaczony dla świadczeniodawców posiadających instalacje wielostanowiskowe. Parametr ten służy do automatycznej aktualizacji aplikacji mMedica na stacjach roboczych, po wykonaniu aktualizacji na serwerze.Aby skorzystać z tego parametru należy:
  1. Na serwerze udostępnić katalog z instalacją mMedica (np. C:Program FilesASSECOmMedica) w sieci tak aby był on dostępny dla wszystkich stacji roboczych.
  2. W sekcji “Zarządzanie -> Konfiguracja -> Parametry konfiguracyjne” dla parametru SCIEZKA_PLIKOW_APL przypisać jako wartość, ścieżkę do udostępnionego zasobu (np. \SERWER1Udostepnioy_folder)
Po zatwierdzeniu zmian i ponownym zalogowaniu do aplikacji, nastąpi automatyczna aktualizacja plików na każdej stacji roboczej.

Wyszukiwarka mMedica