Błąd: 51201004 – Nie przekazano wymaganych danych o cyklu”- Aktualizacja Informacji

Komunikat cytowany powyżej informuje o konieczności uzupełniania i przekazania danych o przeprowadzonym cyklu.
Informacja o cyklu przekazywana jest poprzez uzupełnienie danych w pole:Sesja, pole zaznaczone kolorem czerwonym na obrazku: sesja_1.jpg
Obrazek:sesja_1

Świadczeniodawca otrzymawszy komunikat: “51201004 – Nie przekazano wymaganych danych o cyklu” powinien:
1. Stworzyć “Sesje”, która będzie zawierała informacje o cyklu poprzez wybranie zielonego przycisku “+”, obrazek:sesja_2.jpg
Obrazek:sesja_2
2. Wypełnić pola oznaczone “*” przedstawione na obrazku:sesja_3.jpg i zapisać.
Obrazek:sesja_3
3. “Sesje” powiązać z wizyta poprzez przycisk: Wybierz.
4. Dokonać ponownej komunikacji z OWNFZ w celu przekazania informacji o cyklu


W dniu 07-02-2011 na stronie CNFZ została zamieszczona szczegółowa informacja odnośnie cykli. Dokument zawierający dodatkowe dane rejestrowane w związku z cyklem leczenia, w ramach którego udzielono kilku świadczeń znajduje się pod adresem:
Dodatkowe dane rejestrowane w zwiazku z cyklem leczenia, w ramach którego udzielono kilku swiadczen.

Wyszukiwarka mMedica