Błąd podczas tworzenia kopii Can’t load pg_dump.dll

Poniższe działania mają na celu eliminację problemu z ładowaniem biblioteki pg_dump.dll podczas tworzenia kopii zapasowej bazy danych:

1. Należy pobrać bibliotekę zlib1.dll z poniższego linku:
Link do biblioteki zlib1.dll
2. Wyłączyć aplikację mMedica, na stacji na której występuje problem
3. Pobrany plik należy przenieść do katalogu w którym zainstalowana jest aplikacja mMedica, domyślnie jest to ścieżka:
dla systemów 64 bitowych:
C:Program Files (x86)ASSECOmMedica
dla systemów 32 bitowych:
C:Program FilesASSECOmMedica
4. W momencie wklejenia pliku (zlib1.dll) do katalogu mMedica należy wyrazić zgodę na jego podmianę.

Po wykonanych powyżej czynnościach kopia zapasowa powinna wykonywać się prawidłowo

Wyszukiwarka mMedica