Czas przekazania na SOR nie jest pózniejszy od czasu przybycia do zdarzenia.

Komunikat przekazywany zwrotnie przez systemy OWNFZ o treści: “Czas przekazania na SOR nie jest późniejszy od czasu przybycia do zdarzenia” jest wynikiem walidacji sprawdzającej wartości w pola:
a) Data zakończenia czynności
b) Data przekazania opieki

Definicja wartości umieszczanych w tych polach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzania nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r przyjmuje postać:
a) Data zakończenia czynności- Zakończenie medycznych czynności ratunkowych przez zespól ratownictwa medycznego, inne niż przekazanie pacjenta szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce organizacyjnej szpitala.
b) Data przekazania opieki- Przekazanie opieki nad pacjentem szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

Jak interpretować powyższe informacje cytowane z Załacznikiem nr 1 do zarządzania nr 73/2010/DSOZ proszę uzyskiwać lokalnym OWNFZ. Producent oprogramowania mMedica nie może udzielać informacji merytorycznych w kwestiach rozliczeniowych.

Wyszukiwarka mMedica