Czy w przypadku, kiedy na jednym komputerze prowadzi sie ewidencje i rozliczenia z NFZ dla dwóch świadczeniodawców, trzeba będzie zakupić licencje na jedno stanowisko czy na dwa?

Dla każdego ze świadczeniodawców należy nabyć osobna licencje. W tym przypadku będą to dwie licencje jednostanowiskowe. Jest to niezbędne, ponieważ klucz licencyjny zawiera dane identyfikujące świadczeniodawce.

Wyszukiwarka mMedica