Dla wystawiających rachunki/faktury/korekty.

W związku z trudnościami, jakie napotykają świadczeniodawcy w rozliczaniu świadczeń, zwracamy uwagę na konieczność prawidłowego przygotowania w mMedica dokumentów księgowych służących do rozliczeń. Potwierdzamy, ze wszystkie wymagania lokalnych oddziałów wojewódzkich NFZ w odniesieniu do dokumentów księgowych służących do rozliczeń miedzy świadczeniodawcami a płatnikiem są możliwe do spełnienia, przy wykorzystaniu aplikacji mMedica.

W szczególności, aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące:

 • kodu PKWiU (faktury, korekty VAT) – nie mylić z kodem usługi medycznej
 • jednostki miary

użytkownik mMedica powinien wykonać następujące czynności:

 1. Przejść w menu Ewidencja -> Słowniki -> Słowniki produktów Kontraktowych
 2. W kolumnach ‘PKWiU’ i ‘J.m.’ wpisać wymagane dane w kontekście produktu kontraktowego.

Aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące:

 • pełnego adresu sprzedawcy usługi

użytkownik mMedica powinien wykonać następujące czynności w aplikacji:

 1. Przejść w menu Zarządzanie -> Konfiguracja -> Dane Świadczeniodawcy
 2. Uzupełnić wymagane dane w dostępnych zakładkach:
  • Dane podstawowe
  • Dane adresowe

Aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące:

 • daty sprzedaży –(np. m-c i rok) nie mylić z data wystawienia rachunku/faktury/korekty

Informacja ta jest umieszczana automatycznie na drukowanym rachunku/fakturze/korekcie przez aplikacje na podstawie aktualnie wybranego okresu rozliczeniowego przez użytkownika.

Prawidłowe skonfigurowanie i wprowadzenie danych do aplikacji mMedica spowoduje wygenerowanie dokumentu księgowego poprawnego rachunkowo (ilość x cena = wartość).

Poniżej link do przykładowego wydruku z mMedica.

Dokumentacja

Wyszukiwarka mMedica