Eksport danych o kolejkach oczekujących z aplikacji mMedica w celu zasilenia aplikacji AP-KOLCE.

W celu przeprowadzanie eksportu danych z aplikacji mMedica należy wykonać następujące czynności:

 1. Dokonać aktualizacji posiadanej przez siebie aplikacji mMedica minimum do wersji 5.1.0.4
 2. Zalogować się do aplikacji mMedica
 3. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja -> Konfigurator:
  1. Przejść do sekcji Komunikacja-> Eksport
  2. Ustawić wersję eksportu danych jako wartość “1.08” dla parametru “Eksport kolejek wysokospec”
 4. Przejść w Komunikacja -> Eksport danych -> Kolejki Oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne:
  1. odznaczyć pole “Szyfruj plik”
  2. zaznaczyć pole “Kompresuj plik”
  3. odznaczyć pole ” Wyślij plik pocztą elektroniczną”
  4. określić kod procedury medycznej w polu “Kod procedury” dla której ma być wykonany eksport danych.
 5. Wybrać przycisk “Eksportuj”. Zostanie stworzony plik o rozszerzeniu *.kwx, który należy zaimportować w aplikacji AP-KOLCE.

Wyszukiwarka mMedica