Eksport danych zbiorczych POZ(ZBPOZ). Błąd 138- niepoprawna wersja komunikatu dla danego roku i miesiąca sprawozdawczego

W aplikacji mMedica od wersji aplikacji 3.1.5 została zaimplementowana wersja komunikatu: 3;1.4. Specyfikacja dla wersji komunikatu 3;1.4 została opublikowana w załączniku do zarządzania nr 2/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2012 r. W załączniku do wyżej wymienionego zarządzenia na stronie nr 4 dokumentu została umieszczona informacja o wartościach mających być przekazywany w polach : a) typ b) wersja c) nfz:wersja wartościami tymi są: – typ=”ZBPOZ” – wersja=”3″ – nfz:wersja=”1.4″ Wykonując następujące czynności: 1. Przejście w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator 2. W sekcji Eksport ustawienie :Wersja eksportu zbiorczych danych POZ (3;1.4) 3. Zapisanie zmian poprzez przycisk: Zatwierdź Przygotowujemy wysyłkę danych zgodnie w wytycznymi opublikowanymi w załączniku do zarządzania nr 2/2012/DSOZ znajdującym się pod adresem: Zarządzenie Nr 2/2012/DSOZ Dokonując ustawienia: Wersja eksportu zbiorczych danych POZ (3;1.3) przełączamy aplikację w tryb wysyłki danych zgodnie z załącznikiem do zarządzania nr 44/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. wymuszającym przekazywanie informacji w następującej wersji: – typ=”ZBPOZ” – wersja=”3″ – nfz:wersja=”1.3″ W celu konfiguracji aplikacji mMedica do nowo obowiązujących komunikatów należy wykonać następujące czynności: 1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator 2. W sekcji Eksport dla poszczególnych elementów ustawić: a) Wersja eksportu I fazy (6;3.0) (zgodnie w wytycznymi lokalnych OWNFZ) b) Wersja eksportu zbiorczych danych POZ (3;1.4) (zgodnie w wytycznymi lokalnych OWNFZ) c) Wersja eksportu deklaracji (5;1.5) (zgodnie w wytycznymi lokalnych OWNFZ) 3. Zapisać zmiany poprzez przycisk: Zatwierdź 4. Przejść w Komunikację-> Eksport danych 5. Wybrać zakres danych, który ma zostać sprawozdawany: a) Świadczenia b) Deklaracje c) Kolejki d) Sprawozdania zbiorcze ZBPOZ Sprawdzenia czy aplikacja mMedica dokonuje eksportu zgodnie ustawioną wersją w Konfiguratorze mogą państwo dokonać poprzez otwarcie pliku xml stworzonego przez aplikację mMedica zawierającego w sobie frazę (…)ZBPOZ(…), a zapisanego w ustawionym przez siebie katalogu Eksportu.

Wyszukiwarka mMedica