eRecepta- Brak zgodności identyfikatora podmiotu z danymi w systemie centralnym P1.

Komunikat błędu “Brak zgodności identyfikatora podmiotu z danymi w systemie centralnym P1” jest jednoznaczny, proszę zatem zweryfikować poprawność wprowadzonych danych w mMedica i w platformie P1.

W mMedica proszę przejść do ścieżki Zarządzanie> Konfiguracja> Dane świadczeniodawcy:
1. Zweryfikować dane “Nazwa” Dane w programie mMedcia muszą być dokładnie takie same jak dane wprowadzone na platformie. Rożnica choćby jednego znaku będzie powodowała odrzucenia eRecepty. Proszę sprawdzić, czy w danych nie wkleił się pusty znak np. spacja.
2. Proszę zweryfikować czy jest uzupełniony numer REGON na zakładkach “Podmiot leczniczy” oraz jeśli jest, to “Zakład leczniczy”
3. Proszę sprawdzić, czy na zakładce nr 1 “Podmiot leczniczy” w sekcji “Kod resortowy/Wpis do RPWDL” jest uzupełnione pole “Część I/nr wpisu” Brak kodu resortowego części pierwszej lub jego nieoprawne dane będą powodowały odrzucenie eRecepty (Kod powinien być 12 cyfrowy).
4. Proszę zweryfikować wprowadzone do aplikacji numery telefonów. Numery te powinny być wpisane bez żadnych dodatkowych znaków spacji, myślników itd. Proszę wpisać tylko cyfry.
5. Proszę zweryfikować dane dotyczące adresu czyli nazwa ulicy oraz numer domu, muszą być wpisane w osobnych polach.
W ścieżce Zarządzanie > Konfiguracja > Struktura organizacyjna.
Proszę zweryfikować poprawność wpisanych danych w zakładce “Dane adresowe”
– Dokładnie chodzi o nazwę ulicy oraz numer domu, które powinny być wpisane w osobnych polach.
– Proszę sprawdzić sposób wprowadzenia numerów telefonów (ta sama zasada co powyżej).
6. W ścieżce Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Identyfikacja proszę zweryfikować poprawność wpisanego identyfikatora.
   Wprowadzany numer OID składa się wyłącznie z cyfr i powinien być zgodny z następującym formatem: X.XX.XXX.X.XXXXXX.X.XXXX.X.X.XXXXX
7.  Proszę zweryfikować poprawność wpisanego numeru NPWZ lekarza w ścieżce Zarządzanie> Konfiguracja> Rejestr personelu> zakładka 1.

Wyszukiwarka mMedica