Ewidencja świadczen dla „Nowo narodzonych” w aplikacji mMedica.

Aplikacja mMedica przekazuje do systemów OWNFZ informacje identyfikujące pacjenta wg wytycznych określonych na stronie nr 9 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. W zależności od sposobu wprowadzenia informacji o „nowo narodzonym” w aplikacji mMedica do systemów OWNFZ zostają przekazane wg schematu opisanego w poniższej instrukcji.

Link do Instrukcji:
Ewidencja swiadczen dla „Nowo narodzonych” w aplikacji mMedica.

Wyszukiwarka mMedica