Ewidencja wizyt w roku 2015 bez umowy elektronicznej.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2015 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
 2. Dla pola: “Rok” znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2014
 3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2014. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2015 należy:
  1. Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
  2. Wybrać przycisk “Dodaj…”
  3. Z dostępnych kodów należy wybrać pozycję o kodzie: 00000 i nazwie: Komercja.
  4. Dla dodanego kodu w polu ‘Rok’ wybrać z listy 2015
  5. Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Wyszukiwarka mMedica