Ewidencja wizyt w roku 2015 bez umowy elektronicznej.

“Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2015 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: “Rok” znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2014
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2014. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2015 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk “Dodaj…”
c) Z dostępnych kodów należy wybrać pozycję o kodzie: 00000 i nazwie: Komercja.
d) Dla dodanego kodu w polu “”Rok”” wybrać z listy 2015
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź”

Wyszukiwarka mMedica