Ewidencja wizyt w roku 2020 bez umowy elektronicznej.

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2020 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna
2. Dla pola: “Rok” znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2019
3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2019. Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2020 należy:
a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody
b) Wybrać przycisk “Dodaj…”
c) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2019 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2020
d) Dla dodanego kodu w polu ‘Rok’ wybrać z listy 2020
e) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Wyszukiwarka mMedica