Ewidencja wizyt w roku 2024 bez umowy elektronicznej.

 

Jeśli nie posiadają Państwo umowy elektronicznej na rok 2024 w celu ewidencji świadczeń należy wykonać następujące czynności:

1. Przejść do Zarządzanie -> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna

2. Dla pola: “Rok” znajdującym się z lewej strony: Wyszukiwanie zaawansowane należy ustawić: 2023

3. Czynności wykonane w pkt 2 spowodują wyświetlenie Miejsc Realizacji obowiązujących w roku 2023.

Jeśli te miejsca mają być wykorzystywane w roku 2024 należy:

a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody

b) Wybrać przycisk “+” oznaczający operacje “Dodaj”

c) Dla nowo otwartego okna “Kody NFZ w strukturze organizacyjnej” dla pola “Rok” ustawić wartość “2023” i wybrać przycisk “Odśwież”

d) Z dostępnych kodów NFZ na rok 2023 należy wybrać pozycję o kodzie, który ma być wykorzystywany do ewidencji danych na rok 2024

e) Dla dodanego kodu w polach ‘Data od’ “Data do” wskazać zakres obowiązywania w roku 2024

f) Zapisać zmiany dla Miejsca Realizacji poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź.

 

Alternatywną dla działań opisach w pkt 3a-3f jest:

a) Dla danego Miejsca Realizacji przejść w zakładkę nr 4. Kody

b) Zmodyfikować wartość w polu “Data do” wydłużąjąc ważność na rok 2024.

 

Ponadto proszę zweryfikować kalendarz pracy dla placówki w ścieżce: Zarządzanie > Terminarz > Kalendarz pracy.

Następnie zweryfikować Harmonogram pracy dla miejsca/personelu/urządzeń w ścieżce: Zarządzanie > Terminarz > Harmonogram pracy. Jeżeli będzie nieaktywny, proszę wyznaczyć odpowiednie daty i wygenerować nowy harmonogram.

W ścieżce: Zarządzanie >> Konfiguracja > Ustawienia domyślne personelu> Migruj z poprzedniego roku wyznaczyć nowe parametry.

Wyszukiwarka mMedica