Ewidencja wskaźników dla wystawionych i przyjętych e-Skierowań.

Dla aplikacji mMedica  od wersji 6.7.9 został zaimplementowany mechanizm ewidencji wskaźników w obszarze:
a) Wystawionych przez placówkę e-Skierowań
b) Przejętych do realizacji e-Skierowań

Mechanizm został zaimplementowany w obszarze słownikowym na ścieżce Ewidencja-> Słowniki -> Edycja wskaźników e-Skierowań.

s1

Przejście do wyżej wymienionego obszaru umożliwia użytkownikowi określenie wartości współczynników w kontekście:
a) Numeru umowy
b) Miesiąca
Rozpoczęcie ewidencji aktywowane jest poprzez przycisk “Dodaj”, który dodaje pusty rekord z podpięty słownikami Numerów umów i miesięcy.

 s2

Na podstawie wprowadzonych wartości wskaźników aplikacja mMedica sprawdza, czy zostały osiągnięte progi premiowania zdefiniowane w zarządzeniu 94/DSOZ/2020.
Jeśli wymienione w Zarządzeniu 94/DSOZ/2020 progi zostały osiągnięte, to w procesie ewidencji świadczeń wymienionych w zarządzeniu dla wizyt:
a) zrealizowanych na podstawie e-Skierowania
b) w czasie których zostało wystawione e-Skierowanie
zostanie ustawiony  wskaźnik specjalnego rozliczenia w polu “Sposobu rozliczenia” oraz wartość dla pola “Krotność rozliczeniowa”.

s3

Wyszukiwarka mMedica