eWuś – informacja o kwarantannie. Wersja aplikacji mMedica 6.6.1.19745.

Zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 25-03-2020:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-o-kwarantannie-juz-dostepna-w-ewus,7670.html
w systemie eWUŚ uruchomiono funkcjonalność przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej.

Przystosowujemy nasz system do obsłużenia funkcjonalności eWUŚ w wersji 5, jednakże na chwilę obecną, można już zobaczyć informacje o objęciu kwarantanną. W aktualnie udostępnionej wersji aplikacji mMedica 6.6.1.19745 informacja o kwarantannie dostępna jest w obszarach:

1. Kartoteka pacjenta -> Sprawdzenie Statusu eWUŚ
screnn1

2. Kartoteka pacjenta – Informacje o pacjencie

screnn2

3. Terminarz – Rezerwacja/Rejestracja. Na slocie rezerwacji dostępna jest ikona BIOHAZARD

screnn3 1

4. Gabinet, Hospitalizacja – Lista pacjentów

screnn4

 5. Ewidencja danych:

a) Wizyta

screnn5

b) Hospitalizacja 

screnn6

UWAGA – W celu skorzystania z powyższych funkcjonalności  należy przeprowadzić aktualizacje do wersji 6.6.1.0 aplikacji mMedica i mieć ustawioną wersję 3 komunikatu eWUŚ.

screnn7

Wyszukiwarka mMedica