Funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich w aplikacji mMedica dla wersji 5.12.5.

W dniu 09.03.2018 została przeprowadzona aktualizacja dokumentacji interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dlaAplikacji Gabinetowych do wersji 1.3. Zmiany wprowadzone w dokumentacji zostały zaimplementowane w aplikacji mMedica w wersji 5.12.5. W celu zachowania zgodności z opublikowanym dokumentem sugerujemy przeprowadzenie aktualizacji aplikacji mMedica do wersji 5.12.5.

Wyszukiwarka mMedica