Import listy osób objętych programem profilaktyki w nowym formacie.

W związku ze zmianami w strukturze pliku “Lista osób objętych programem profilaktyki” generowanym przez portal SIMP, trwają prace implementacyjne w aplikacji mMedica.

Aby umożliwiać Państwu zaczytanie pliku w nowej formie, podajemy poniżej rozwiązanie tymczasowe umożliwiające jego import:
1. Wygenerowanie listy w rodzaju: lista osób objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, chuk, raka jelita grubego
2. Otwarcie wytworzonego pliku raportu RAPSIMPWOSPROF(…).xlsx
3. Ustawienie kursowa na komórce N3 wybranie operacji Wstaw > Wstaw kolumny arkusza
a) zaznaczyć wszystkie komórki w wierszu 2 dla kolumny J-N > Wybrać operacje: Scal i wyśrodkuj > Scal wszystkie
b) w komórce N3 wpisać: Data wysłania zaproszenia
4. Ustawienie kursowa na komórce S3 wybranie operacji Wstaw > Wstaw kolumny arkusza
a) zaznaczyć wszystkie komórki w wierszu 2 dla kolumny O-S > Wybrać operacje: Scal i wyśrodkuj > Scal wszystkie
b) w komórce S3 wpisać: Data wysłania zaproszenia
5. Zapisać zmiany w pliku
6. Przeprowadzić import w mMedica > Przejście do ścieżki: Ewidencja > Specjalne > Kwalifikacja do profilaktyki zdrowotnej.

Wyszukiwarka mMedica