Import wyników laboratoryjnych w standardzie PIK HL7 CDA.

Standard PIK HL7 CDA dla :
a)    wysyłki zleceń,
b)    odbioru wyników
wymaga posiadania aktualnych słowników kodów ICD9 w lokalnej bazie danych. Słowniki te publikowane są na stronie CNFZ pod adresem.
W przypadku otrzymania komunikatu o poniższej treści dla procesu importu wyniku:
[FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: insert or update on table “wyniki_badania_lab_wart” violates foreign key constraint “fk_kod_procmed”.
Key (klasyf_proc, kod_proc)=(ICD94, xx.xxx) is not present in table “kod_procmed”.
Należy wykonać czynność importu słownika ICD9 opisaną w rozdziale 10.3 instrukcji:
(…)
Dla poprawnego ewidencjonowania i sprawozdawania świadczeń konieczne jest posiadanie aktualnego słownika procedur ICD-9. Słownik należy samodzielnie, regularnie zaczytywać do aplikacji mMedica, po
uprzednim pobraniu go ze strony NFZ.
Aby zaczytać do programu słownik procedur ICD-9 należy:
1. Ze strony NFZ pobrać aktualny plik słownika w formacie XML i zapisać na dysku komputera,
2. Przejść do ścieżki: Komunikacja > Import danych i wybrać przycisk Import z pliku,
3. W oknie Otwieranie odszukać plik pobrany ze strony NFZ,
4. Wybrać przycisk Otwórz, który rozpocznie proces zaczytywania słownika do programu.
(…)

Wyszukiwarka mMedica