Informacja o błedach otrzymywanych podczas zamieszczania Rachunków Refundacyjnych.

W związku z licznymi zgłoszeniami odnośnie rachunków refundacyjnych informujemy, iz rachunki generowane z aplikacji mMedica w wersji 2.3.42 są tworzone zgodnie z założeniami i wytycznymi opisanymi w dokumentach, do których linki zostały zamieszczone poniżej:

Komunikat szczegółowy:
Link do komunikatu definiującego algorytm wyliczania stawek w rachunku POZ:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4011&b=1

Link do Rozporządzenia definiującego strukturę Rachunku Refundacyjnego:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4019&b=1

Poprawność składni generowanych rachunków mogą Państwo sprawdzić wykorzystując plik XSD weryfikujący ich poprawność. Plik ten powinien być udostępniony przez lokalne oddziały OWNFZ, bądź znajdować się na stronie Centrali.

Instrukcja w jaki sposób tworzyć rachunki refundacyjne została zamieszczona w temacie: Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rachunku w formie elektronicznej.

Uruchomienie weryfikacji plików w mMedica:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
2. Przejść do Sekcji: Pliki XSD
3. W elemencie:”Eksport Rachunku Refundacyjnego” wskazać położenie pliku XSD pobranego ze stron lokalnych OWNFZ bądz Centrali .
4. Przed przystąpieniem do Eksportu rachunku refundacyjnego zaznaczyć pole:”Walidacja XML i XSD eksportowanych pozycji”
5. Dokonać Eksportu poprzez przycisk: Eksportuj

Jeśli w trakcie wykonywanego eksportu nie ukaże się żaden komunikat błędu oznacza to ze plik rachunku jest zgodny z obowiązującym schematem zamieszczonym w pliku XSD. W przeciwnym wypadku eksport zostanie przerwany ze wskazaniem na przyczynę błędu, poprawa błędnego wpisu umożliwi dopiero wyeksportowanie rachunku.

W przypadku zamieszczania plików rachunków refundacyjnych na Portalu Świadczeniodawcy i otrzymywaniu błędów prosimy ten fakt zgłaszać osobom zajmujących się obsługa Portalu Świadczeniodawcy.

Wyszukiwarka mMedica